Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
???? ??- ??????? ??????’? ?????: ?????????? ?? ???? ?? ?? ??????? ?? ?? ??? ???????? - Dépêche TARATRA ???? ??- ??????? ??????’? ?????: ?????????? ?? ???? ?? ?? ??????? ?? ?? ??? ???????? - Dépêche TARATRA

 ???? ??- ??????? ??????’? ?????: ?????????? ?? ???? ?? ?? ??????? ?? ?? ??? ????????

  • 20 juin 2023

Natomboka tamin’ny fomba ofisialy anio talata 20 jona 2023 tao Ambositra ny Fandaharanasa PLAE andiany faha-enina , Fandaharanasa miady amin’ny fikahon’ny riaka ny nofon-tany, ho an’ny faritra Amoron’i Mania. Ny PLAE dia eo ambany fiahian’ny Minisiteran’ny Fambolena sy ny Fiompiana ary vatsian’ny Banky Alemana ho an’ny Fampandrosoana KFW vola.

Kaominina 4 no hisitraka ny Fandaharanasa ao Amoron’I Mania dia Soavina, Ambondromisotra, Miarinavaratra ary Betsimisotra.

Sehatra’asa 4 lehibe no hifotoran’ny asa hotanterahina, dia  ny fambolen-kazo ho an’ny filan’ny tokantrano sy ho an’ny kaominina, ny fiarovana ireo asa sisa tavela,  ny fanaovana ny ala vadim-boly ary  ny fanatsaràna ny faritra firaofan’ny biby, miaraka amin’ny ady amin’ny fikahon’ny riaka ny nofon-tany mekanika sy ny fiahiana ny fananan-tany.

Tanjona ao anatin’izany ny hanajary 1500 ha ala Kaominaly, 1550 ha ala hiarovana ireo ala sisa tavela, 1350 ha fambolen-kazo ho an’olon-tokana, 1030 ha ny faritra firaofana hohatsaraina ary 3604 ha ny ala vadim-boly hovolena.

Partagez :
Mahandry