Zotram-pifidiana mangarahara : atolotry ny CENI ho an’ny kandida ny antontan-kevitra momba ny mpifidy sy biraom-pifidianana manerana ny Nosy

  • 4 octobre 2023
Atolotry ny CENI ho azon’ny kandida rehetra jerena amin’ny antsipiriany ny lisitry ny mpifidy manerana ny Nosy sy ny mombamomba ny biraom-pifidianana. Voasokajy isaky ny faritany izany mba ho mora vakina, ary azo jerena isaky farittra, distrika, kaominina, fokontany hatrany amin’ny toeram-pifidianana tsirairay .
Teo anatrehan’ny mpiara-miombona antoka, toy ny PNUD, sy ny birao maharitry ny CENI ary ny mpisehatra amin’ny haino vaky jery no nandikana izany avy tao anatin’ny solosaina an’ny CENI mankao amin’ny “disque dur” ho an’ny kandida. Solon-tenana kandida roa, laharana faha 11 sy faha 3, no tonga naka ny anjarany androany 4 oktobra. Mbola afaka maka avokoa ny kandida rehetra, hoy ny filohan’ny CENI Dama Andrianarisedo, ary atao mangarahara ny fampidirana ny “fichiers” ao anatiny.
Ankoatra ny Rejisitry ny mpifidy, nomena ny kandida koa ny antontanisa rehetra tsara ho fantatra , toy ny lisitra sy toeran’ny biraom-pifidianana, ny isan’ny mpifidy isaky ny biraom-pifidianana, fokontany, kaominina hatramin’ny faritany…
Mariky ny fanajana ny mangarahara sy ny firoson’ny zotram-pifidiana izao, hoy ny filohan’ny CENI. Mizotra araka ny tokony ho izy ny fanomanana ny fifidianana, hoy ny filohan’ny CENI.
Ho tonga amin’ny faramparan’ity herinandro ity ny bileta tokana avy atsy Afrika Atsimo ; efa vonona koa ny momba ny takelaka fasiana petadrindrina eny anivon’ny distrika sy kaominina tsirairay; mipetraka ny tetiandro ho an’ny fanofanana ny foibe sy rantsa-mangaikana. Mitohy koa ny fitsinjarana ny kara-pifidianana. Efa vonona koa ny mpanara-maso ny fifidianana avy eto an-toerana sy avy any ivelany.
Manaja ny fahalalahan’ny fanehoan-kevitra ny CENI ary manaporofo ny tokony hirosoana amin’ny fifidianana ny fisian’ny hevitra tsy mitovy, hoy hatrany ny filohan’ny CENI, mba hahafantarana ny hevitry ny vahoaka malagasy.
Partagez :
Romuald