Zon’ny mpamorona: mpikambana am-polony nahafeno ny fepetra ahafahana misotro ronono ao amin’ny OMDA

  • 14 septembre 2021

Mpamorona 14 vaovao indray no nahafeno ny fepetra ahafahana misitraka fisotroan-dronono ao amin’ny OMDA (Office Malagasy de Droit d’Auteur) tamin’ity taona 2021 ity. Noraisina tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny foiben’ny OMDA Faravohitra izy ireo androany.

Tafakatra 228 araka izany ny efa nisitraka fisotroan-dronono tao anatin’ny 20 taona nisian’ ity fitsinjovana ny fahanteran’ny mpanakanto ity. Efa nody mandry kosa ny 77 tamin’izy ireo; izany hoe 151 no fitambaran’ny ny misitraka fisotroan-dronono ankehitriny.

Isaky ny volana septambra no fandraisana mpikambana vaovao mahafeno fepetra: feno 60 taona noho mihoatra; efa mpikambana nandritra ny 20 taona, efa nandray vola tao anatin’ny 15 taona farafahakeliny; ary manana isa 3 800.

Ny zon’ny mpamorona (droit d’auteur) no antsoina hoe karaman’ny mpamorona. Vola arotsaky ny haino aman-jery na mpikarakara lanonana any amin’ny OMDA izy io rehefa mampiasa ny sanganasan’ny mpanakanto iray izy ireo. Iny no akana ampahany mandritra ny fahatanoran’ny mpamorona, itsinjovana ny fahanterany.

Tombontsoa maro no azon’ny mpisotro ronono, hoy ny tale jeneralin’ny OMDA RANJARIVO Haja. Mbola mandray ny zon’ny mpamorona toy ny rehetra ihany izy ireo raha toa ka mbola manao fampisehoana na koa mbola mandeha amin’ny haino aman-jery ny sanganasany.Raisiny  feno izany fa tsy  akana ampahany, toy ny teo aloha.

Mitohy ny famoronana sy ny asa rehetra amin’ny sehatry ny zava-kanto na dia misotro ronono aza, hoy ny mpanakanto. Anisan’ireo 14 nahafeno ny fepetra ho mpisitraka fisotroan-dronono ao amin’ny OMDA androany ny mpanakanto Rossy. Tamin’ny taona 1983 no nanomboka nalaza ny tarika. Efa nitety firenena maro, ary anisan’ny mpanakanto voalohany mpikambana tao amin’ny SACEM (Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique), rafitra iray ahafahana misitraka zon’ny mpamorona avy amin’ny mpikarakara any ivelany. Ho an’ny mpanakanto mpikambana amin’ny SACEM, dia alefan’io rafitra io amin’ny OMDA ny zon’ny mpamorona rehefa misy mampiasa any ivelany ny sanganasany.

“Retirety araka ny taona ny mpanakanto fa manomboka dingana vaovao indray amin’ny tontolon’ny zava-kanto. Mitohy ny famoronana; mitohy ny fampisehoana; sady manentsina ny banga tamin’ny tsy fahafahana niasa tamin’ny fisian’ny Covid-19 rahateo” hoy Rossy.

Ady atrehina amin’ny zava-misy iainan’ny zava-kanto ny fisian’ny hosoka sy ny firoboroboan’ny nomerika. Miaiky ny mpanakanto fa manimba ny fiveloman’ny mpamorona tokoa ny firoboroboan’ny nomerika. Tsy mahavelona intsony ny fivarotana kapila mangirana sy kasety. Mitaky paikady sy tolotra vaovao izany. Tsy ny CD ihany no hosoka iadiana fa misy ny haino aman-jery, mpikarakara lanonana sy fampisehoana sy ny maro hafa. Hosoka avokoa no ataon’izy ireny rehefa tsy mahazo alalana sy tsy mandoa zon’ny mpamorona mankany amin’ny OMDA.

Ny OMDA no anankinan’ny mpamorona rehetra ny fitakiana ny zony amin’ny sehatra maro, na eto an-toerana na any ivelany. Ny OMDA koa dia mandoa ny zon’ny mpamorona mankany ivelany amin’ny fampiasana sanganasa vahiny eto Madagasikara.

Partagez :
Mahandry