Za BIBIKELY : “Insectarium” voalohany eto Madagasikara

  • 16 mai 2023
Notokanana tamin’ny fomba ofisialy ny alatsinainy 15 may ny “ Jardin botanique d’insectarium Zà BIBIKELY” eny amin’ny Havoana Land Imerinkasinina.
Izy ity no “insectarium” voalohany eto Madagasikara , izay toerana natao hanehoana sy hiarovana ireo karazana bibikely na ny “insectes” misy eto amintsika.
Tanjona amin’ny fametrahana azy ity ny fiarovana ireo karazana bibikely sy ny hametrahana azy amin’ny toerana sahaza sy mahafeno ny fepetra ahafahan’izy ireo miaina araka ny tokony ho izy. Ny bibikely na ny “ insectes” , araka ny voka-pikarohana dia mitana anjara toerana lehibe amin’ny fandanjalanjana ny ekolojia , tafiditra ao anatin’ny fiarovana ny tontolo iainana koa, araka izany.
Ankoatra ireo, natao hanampiana ny mpianatra eny anivon’ny Anjerimanontolo amin’ny fikarohana ataony koa izy ity, indrindra ireo mpianatra manaraka ny lalam-piofanana “entomologie”, izay mianatra mahakasika ireo bibikely.
 Fiaraha-miasa eo amin’ny Oniversiten’Antananarivo (Département Entomologie) sy ny ONG Zà bibikely no nahafahana nametraka ity “insectarium” voalohany ity.
Partagez :
mialy