WIOMPMAN : Fampidirana ny faritra arovana iray ao anatin’ny lisitra maitson’ny UICN

  • 16 mai 2024

Tanterahina eto Madagasikara mandritra ny 4 andro ny fivorian’ireo mpitantana faritra arovana an-dranomasina ao anatin’ny WIOMPMAN, Réseau d’Aires Marines Protégées de l’Océan Indien Occidental, izay ao anatin’ny lisitra maitson’ny UICN na Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Miisa 7 ireo firenena miatrika izany : Madagasikara, Tanzanie, Comores, Seychelles, Kenya, Afrique du Sud ary Mozambique.

Hifampizarana mandritra ny fihaonana ny fahafahana mampiditra ny faritra arovana iray ao anatin’ny lisitra maitson’ny UICN . Zava-dehibe ny fipetrahan’ny faritra arovana iray ao anatin’ny lisitra maitson’ny UICN satria izany no maneho eo anatrehan’izao tontolo izao fa tsara tantana ny faritra arovana ary voaaro araka ny tokony ho izy ny harena voajanahary sy ny karazan-java-manan’aina ao aminy.

Ny fidirana ao anatin’ity lisitra maitso ity arak’izany dia mamporisika ireo mpitantana faritra arovana hanatsara ny fitantanana ny valanjavaboahary izay tantaniny ary tsy maintsy antenaina fa hitondra vokatra tsara eo amin’ny fiarovana ny harena voajanahary izany ezaka izany.

Ho an’i Madagasikara dia valanjavaboahary an-dranomasina fitaratra miisa 6 no isan’ireo mpifaninana hiditra ao anatin’ity lisitra maitso ny UICN ity : Ambodivahibe, Ankarea, Ankivonjy, Lokobe, Nosy Tanihely, Nosy Hara.

Marihina fa efa an-taonany maro ny ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy MEDD sy ny Madagascar National Parks MNP no nizotra tamin’ny fidirana ao amin’ny lisitra maitso ny UICN ity niaraka tamin’ny tantsorokan’ny FAPBM.

Partagez :
Mahandry