VOI avy aminA faritra 7: nahazo fiofanana momba ny lalàna manan-kery mikasika ny fitrandrahana tsy ara-dalàna.

  • 2 septembre 2021

Niofanana mikasika ny zo sy andraikitry ny Vondron’Olona Ifotony sy ny fokonolona amin’ny fampiharana ny lalàna ary paikady manan-kery mifandraika amin’ny fitantanana sy fitrandrahana harena voajanahary androany ireo VOI avy  amina faritra 7 voafantina.

Mandritra ity herinandro ity no nanatanterahana izany. Mpiofana miisa 20 avy amin’ny Faritra Dianà, Analanjirofo, Analamanga, Vakinankaratra, Amoron’i Mania, Alaotra Mangoro ary Ihorombe no nisitraka izany. Izy ireo dia solontena notsoingaina manokana avy amin’ny Vondron’Olona Ifotony misedra tsindry amin’ny harena voajanahary izay tantaniny. Tao ihany koa ireo solotenam-pokonolona mipetraka amin’ny toerana ahitana asa fitrandrahana.

Teboka maro no nifantohana. Isan’izany : ireo lalàna fototra mifehy ny fitantanana ny tontolo iainana, ny fahazoan-dalana ara-tontolo iainana, ny fandraisana anjara amin’ny fanaraha-maso ireo adidin’ny mpitrandraka, ireo endrika fandikan-dalàna sy sazy amin’ny fitantanana sy fitrandrahana harena voajanahary, ny fomba fanaovana fitorohana sy fitoriana ary ihany koa ny fiarovana ireo mpitoroka, ireo mpitory sy ireo vavolombelona.

Fiaraha-miasan’ny MEDD (Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy), ny ONE (Office National de l’Environnement), ny NATURAL JUSTICE (Lawyers for communities and the environment), ny TAFO MIHAAVO (TAmbazotran’ny FOkonolona MItantana HArenA VOajanahary eto Madagasikara) ary ny GLOBY Madagascar (fikambanana mpikirakira teknolojia vaovao) no nanatanterahana ny fiofanana.

“Tena sarobidy ny fahalalana notovoizina satria tonga dia any amin’ireo maharary ny mpiaro tontolo iainana ifotony mihitsy no voakasika, sady natao hampiasaina mivantana fa tsy fahalalàna teorika”, raha nitondra fanazavana ny iray amin’ireo mpandray anjara. “Mba tsy hanaovataovana foana, hialàna amin’ny tahotra noho ny tsy fahalalàna, indrindra ho anay Vondron’Olona Ifotony lavitra Fanjakana izay maro no tsy mahalala ny tokony atao sy hiaran’ny tsindry fampitahorana indraindray rehefa misy tranga tsy manara-dalàna”, araka ny fanazavana.

Partagez :
Mahandry