Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Vohitra Ambohimanga: ho rakofana ala indray - Dépêche TARATRA Vohitra Ambohimanga: ho rakofana ala indray - Dépêche TARATRA

Vohitra Ambohimanga: ho rakofana ala indray

  • 26 février 2024
Manodidina ny 30 isa ny karazana hazo hita eo amin’ny « vitrine floristique endemique » ao Ambohimanga Rova araka ny nambaran’ny Talen’ny OSCAR,Randriamanantena Elie. Karazana zanakazo miisa 132 kosa no hita ao amin’izany alan’Ambohimanga izany. Ny andron’ny 24 febroary 2024 no natokan’ny minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina hanatanterahana ny fambolen-kazo ka tao amin’ny Rovan’Ambohimanga no niantefan’ny safidy. Amontana , Aviavy, Hasina, Ambora, Nonoka, Hazotokana, Andrarezina, Zahana, Vandrika, Amina, Kafeala, Tsitoavina, Hazomby, Tambitsy, Khaya Madsis, Mangarahara ary Dintimena no nosafidian’ny minisitera ambolena. Sambany no nisy ny fambolena ny aviavy hatramin’ny nambolena hazo tao amin’ny faritra Ambohimanga. Miisa 3 sisa ny fototra lehiben’ny aviavy hita ao amin’ity faritra Ambohimanga ity araka ny fanadihadiana.
Afaka 5 taona dia ho rakotra ala eo amin’ny « vitrine floristique endemique », toerana hahafahan’ireo mpitsidika mijery ireo zanakazo rehetra hita eo amin’ny vohitra. Manana anjara adidy amin’ny fameloma-maso ireny toerana manan-tantara ireny ny minisitera araka ny voalazan’ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Augustin Andriamananoro. Tafiditra ao anatin’izany rovan’Ambohimanga izay voasokajy ho ao anatin’ny harena iraisam-pirenena eo anivon’ny Unesco. Ny Malagasy koa dia manana adidy voalohany ary tokony ho saropiaro amin’izany.
Ezahana ny hanaovana izao hetsika izao manerana ireo Vohitra masina manerana ireo tendrombohitra 12 eto ankibon’Imerina hoy ny minisitry sy Serasera sy ny Kolontsaina.
Nozaraina tamin’ireo toeram-pambolen-kazo maro izay tantanan’ny minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ao anatin’ny vohitr’Ambohimanga ireo mpiasan’ny Ministera sy ny ratsa-mangaikany ka taorian’ny fanatanterahan’ny Minisitra ny anjarany dia nitsidika azy ireo ny tenany. Anisan’izany ny toerana nambolena zanakazo manaikaiky ireo loharano manan-tantara nampiasaina tamin’ny andron’ny faha mpanjaka tao anaty Rova izay mbola mamelona ain’olona maro hatramin’zao; ny loharanon’ Andranomanento sy Amparihy.
Anisan’ny nambolena hazo koa ny manakaiky an’Ambatotsakalava, toerana naharesy tosika ny Sakalava tamin’izany andro izany; ny eo anelanelan’ny vavahady Miandravahiny ambony sy ny vavahady Miandravahiny ambany izay efa lasibatry ny doro tanety. Tanjona ny hamerenana ny ala sy fanamaintsoana indray ny vohitr’Ambohimanga izay toerana misy ala tranainy indrindra eto Imerina efa hatramin’ny andron’Andriatsimitoviaminiandriana ka mandraka ankehitriny.
Hazo arivo fototra, izay ahitana karazan-kazo 32 karazany, hazo zanatany mifanaraka amin’ny maha vakoka iraisam-pirenena ny Rova’ny Ambohimanga no novolena tamin’izany.
Partagez :
Natacha Hasimbola