Vidin’ny lavanila manta latsaky ny 75 000 ariary : harahi-maso ireo mpanondrana

  • 30 octobre 2021
Manoloana ny vidin’ny lavanila izay mbola misy ihany ny mividy azy latsaky ny 75 000 ariary dia nanapakevitra ny fitondram-panjakana fa apetraka ny “agrément” ho an’ny mpanondrana.
Tsy maintsy raketina ao anatin’ity ny “cahier des charges”, ny habetsaky ny lavanila ahondrana, ireo mpanangom-bokatra miara miasa aminy. Tsy maintsy hita ao koa ny vidin’ny lavanila izay tokony tsy latsaky ny 75 000 ariary.
Izany no nivoitra nandritra ny lahatenin’ny filoha Rajoelina Andry tany Sambava raha nitokana fotodrafitrasa tany an-toerana ny tenany.
Partagez :
Mahandry