Vavatenina : miverina madio sy mandeha ny famatsian-drano

  • 28 juillet 2023
Tao anatin’ny telo volana no voatery nampiasa rano maloto ny ankamaroan’ny mponina ao an-tampon-tanànan’i Vavatenina. Tapaka izany famatsiana rano izany tao anatin’ny ny telo andro ny 24, 25, 26 jolay 2023 noho ny asa fanamboarana tsy maintsy natao.
Noho ny fisiana olona mitrandraka volamena amin’ny toerana misy ny loharano no nandoto ny rano. Misy ny fepetra noraisin’ny teo anivon’ny distrikan’i Vavatenina namahana izany olan’ny fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna niteraka olana ho an’ny mpanjifa rano izany.
Miverina misotro rano madio, ara-pahasalamana ny mponina ao an-tampon-tanànan’i Vavatenina nanomboka ny 27 jolay 2023. Vita tanteraka ny asa fanamboarana ny fotodrafitrasa sy fanadiovana ny rano, niandraiketan’ny orinasa NY RAVO.
Tao anatin’ny 3 andro no nanatanterahan’ny tekinisianina ny asa. Nodiovina avokoa ny siniben-drano; nosoloina ny fitaovana simba ary nampiana fitaovana vaovao.
Marihina fa ny orinasa NY RAVO no miantoka ny famatsiana ny 90% rano ao Vavatenina, raha ny jiro kosa no iandraiketan’ny Jirama. Nanohana ara-kevitra sy lafiny maro samihafa ho an’ny orinasa tamin’ny famahana ity olana ity ny kaominina ambonivohitra Vavatenina.
Partagez :
Romuald