Vatovavy : hampitomboana ny famoronana asa sy fanjarian-tsakafo ny fiompiana trondro

  • 8 juillet 2022
Iray amin’ireo Faritra 10 ametrahana ny « Zone d’Emergence Piscicole » ny ao Vatovavy. Ao amin’ny distrikan’Ifanadiana no hametrahana izany. Mirefy 1,5 Ha ny toerana nosafidina, izay hamokarana zana-trondro tsara kalitao, hahafahana hamatsy trondro hatramin’ny 60 taonina eo amin’ny tsena anatiny sy ivelan’ny Faritra ary ho takatry ny fahefa-mividin’ny mpanjifa, araka ny fanazavana. Tonga tany an-toerana omaly ny minisitry ny Jono sy ny Toekarena manga, Mahatante Tsimanaoraty Paubert nijery ny lafiny tekinika anatanterahana izany.
Tanjona, hoy ny minisitra, ny hanandratana ny fampamokarana ny atirano an-dranomamy eto Madagasikara, hanatrarana ny veliranon’ny filoham-pirenena mikasika ny famoronana asa mendrika sy ny fampivelarana ny fanjarian-tsakafo.
Napetraka ao amin’ny distrikan’ny Nosy Varika; nandritra ity dian’ny minisitra ity koa ny « Unité de transformation », izay ahafahana manodina ny vokatra trondro. Nojerena koa ny firosoana amin’ny fananganana ny biraon’ny Foibem-paritry ny Jono sy Toekarena manga ao Mananjary renivohitry ny Faritra.
Ankoatra izay, nizarana fampitaovana na « kits de sécurité en mer » miisa 108 ny mpanjono madinika ao Ankatafana, distrikan’i Mananjary, Faritra Vatovavy. Ahitana salotra vonjy aina, »radio a manivelle », lampy, izany fampitaovana izany, izay fanomezana avy amin’ny fitondram-panjakana, natolotry ny minisitry ny Jono sy ny Toekarena manga, Mahatante Tsimanaoraty Paubert androany 08 jolay.
Tananan’ny mpanjono i Ankatafana ; natao ho fisorohana ny loza an-dranomasina matetika mahazo ny mpanjono madinika no antony izao fampitaovana izao, hoy ny fanazavana.
Sambany no nisy minisitra nitsidika sy nanome fitaovana ny mpanjono tao amin’ny kaominina Ankatafana. Santatra am-bavarano izao fa mbola ho avy ny fampitaovana manaraka, hoy ny minisitra.
 Nitarika fifampizarana momba ny fampivelarana ny maha olona sy toe-tsaina tokony hananana hahafahan’ny tanora manatsara ny fandraharahana sy ny ho aviny ny minisitra Mahatante Tsimanaoraty Paubert androany, izay niarahana tamin’ny tanora maro tao amin’ny Faritra Fitovinany.
Partagez :
Mahandry