Vatovavy : hampitomboana ny famoronana asa sy fanjarian-tsakafo ny fiompiana trondro

  • 8 juillet 2022
Iray amin’ireo Faritra 10 ametrahana ny « Zone d’Emergence Piscicole » ny ao Vatovavy. Ao amin’ny distrikan’Ifanadiana no hametrahana izany. Mirefy 1,5 Ha ny toerana nosafidina, izay hamokarana zana-trondro tsara kalitao, hahafahana hamatsy trondro hatramin’ny 60 taonina eo amin’ny tsena anatiny sy ivelan’ny Faritra ary ho takatry ny fahefa-mividin’ny mpanjifa, araka ny fanazavana. Tonga tany an-toerana omaly ny minisitry ny Jono sy ny Toekarena manga, Mahatante Tsimanaoraty Paubert nijery ny lafiny tekinika anatanterahana izany.
Tanjona, hoy ny minisitra, ny hanandratana ny fampamokarana ny atirano an-dranomamy eto Madagasikara, hanatrarana ny veliranon’ny filoham-pirenena mikasika ny famoronana asa mendrika sy ny fampivelarana ny fanjarian-tsakafo.
Napetraka ao amin’ny distrikan’ny Nosy Varika; nandritra ity dian’ny minisitra ity koa ny “Unité de transformation”, izay ahafahana manodina ny vokatra trondro. Nojerena koa ny firosoana amin’ny fananganana ny biraon’ny Foibem-paritry ny Jono sy Toekarena manga ao Mananjary renivohitry ny Faritra.
Ankoatra izay, nizarana fampitaovana na “kits de sécurité en mer” miisa 108 ny mpanjono madinika ao Ankatafana, distrikan’i Mananjary, Faritra Vatovavy. Ahitana salotra vonjy aina,”radio a manivelle”, lampy, izany fampitaovana izany, izay fanomezana avy amin’ny fitondram-panjakana, natolotry ny minisitry ny Jono sy ny Toekarena manga, Mahatante Tsimanaoraty Paubert androany 08 jolay.
Tananan’ny mpanjono i Ankatafana ; natao ho fisorohana ny loza an-dranomasina matetika mahazo ny mpanjono madinika no antony izao fampitaovana izao, hoy ny fanazavana.
Sambany no nisy minisitra nitsidika sy nanome fitaovana ny mpanjono tao amin’ny kaominina Ankatafana. Santatra am-bavarano izao fa mbola ho avy ny fampitaovana manaraka, hoy ny minisitra.
 Nitarika fifampizarana momba ny fampivelarana ny maha olona sy toe-tsaina tokony hananana hahafahan’ny tanora manatsara ny fandraharahana sy ny ho aviny ny minisitra Mahatante Tsimanaoraty Paubert androany, izay niarahana tamin’ny tanora maro tao amin’ny Faritra Fitovinany.
Partagez :
Mahandry