Economie

Vatomandry : hamokatra siramamy 70 000 taona isan-taona

Hatsangana any amin’ny distrikan’i Vatomandry, amin’ity taona 2022 ity,  ny ozinina hamokatra siramamy araka ny tetikasan’ny minisiteran’ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana. Ao Ampasintsiry Ilakaka no hasiana izany.

Vinavinaina hamokatra siramamy 70 000 taonina isan-taona ny ozinina, raha ny nambaran’ny tomponandraikitra, amin’ny alalan’ireo voly fary amina velaran-tany 100 ha ka hatramin’ny 1 400 ha. Hisy vola hatokana amin’izany, hifandrimbonan’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina, raha ny nambaran’ny tomponandraikitra hatrany. Nanentana ireo tantsaha any an-toerana ireo iraka avy ao amin’ny minisitera nandritra ny fandalovany tany, mba havitrika amin’ny fambolena fary sy hiomanana amin’ny fijoroan’ny ozinina.

Articles similaires

Laisser un commentaire