Valan-javaboahary Tsimbazaza : mahamaika ny fiantohana ara-tsakafo ny biby sy fikajiana ireo vako-pirenena

  • 21 janvier 2024
Nidina ifotony namantatra ny olana misy sy niaraka namariparitra ny vahaolana tamin’ireo mpiara-miasa ao amin’ity foibe fikarohana ity ny minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa, Dr Razafiharison Andriamanantena. « Ny fiantohana ara-tsakafo ny biby ao an-toerana no hatao laharam-pamehana ka anaovana asa maika ». Nisy avy hatrany ny lamina napetraka momba izay fiantohana ara-tsakafo ny biby izay.
Toerana manan-tantara ity toerana ity. Ankehitriny sady Foibem-pikarohana iray eo ambany fiahian’ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa ny « Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza » (PBZT) no sady toerana fitsangatsanganana. Naorina sy nosokafana tamin’ny taona 1925 ny toerana . Raha toeram-pikajiana zava-maniry (parc botanique) izy tany am-piandohana, dia lasa toeram-pikarohana momba ny biby sy zava-maniry (parc zoologique et botanique) nanomboka ny taona 1935 . Ny taona 1990 kosa no nanolorana azy ho eo ambany fiahian’ny Minisiteran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa amin’ny maha foibem-pikarohana azy .
Vakom-pirenena ny « parc Tsimbazaza » hoy ny Minisitra Dr Razafiharison Andriamanantena ,ka ilàna fikajiana sy fikojakojana mifanentana amin’izany . Ezaka tsy maintsy imasoana ny fanatsarana ity toerana ity ary efa misy ny tetik’asa voarafitra hoenti-manatanteraka azy . Tonga dia irosoana kosa ny lamina hoenti-mamaha ny olana misy , toy ny famatsiana ara-tsakafo ny biby , ka nanaingan’ny Minsitra ireo lehiben’ny depertementa 4 misy ao amin’ny « Parc Tsimbazaza »,mba hanao andrimaso akaiky ,isan’andro isan’andro io lafiny io . Ilaina ny fiaraha-mientan’ny mpiasa , ny mpitantana , ny mpamatsy sakafo ary ny Minisitera mpiahy amin’ny famahàna ny mety ho olana misy.
Taorian’ny fitsidihana dia nihaona nanao dinik’asa niaraka tamin’ireo lehiben’ny sampan-draharaha (Chefs de Service) miasa eto anivon’ny ministera ny minisitra ny 18 janoary teo. Fantatra ny 19 janoary teo koa fa nahato tamin’ny asany ny Tale mpitantana ny Parc zoologique et Botanique ny Tsimbazaza. Antony voalaza tao anatin’ny fanapahana noraisin’ny minisitera ny tsy fahatombanana niverimberina teo anivon’ny fitantanana.
Partagez :
Mahandry