Vakinankaratra : fanarenana ny lemaka voatondraka Ikabona.

  • 7 décembre 2023

Tontosa ny 05 desambra 2023 teo ny fandraisana vonjimaika na « réception provisoire » ireo asa fanarenana ny lemaka voatondraka Ikabona tao amin’ny Fokontany Atolotrandro, kaominina Ambanivohitra Antsoso, Distrikan’i Betafo, Faritra Vakinankaratra. Marihina fa fanamboarana tohadrano sy fanamboarana ireo lakandrano fitarian-drano sy fanondrahana no natao.

Velaran-tany manodidina ny 480 ha no ho voatondraka ara-dalana taorian’ ny asa fanamboarana ireo fotodrafitrasa raha toa ka velaran-tany 85 ha monja no voatondraka talohan’ ireo asa fanamboarana ireo.Tokantrano miisa 350 (olona 1500) ao anatin’ny fikambanan’ ny mpampiasa rano AUE FIAVOTANA no hisitraka mivantana ireo asa fanarenana ny lemaka Ikabona ireo .

Heverina fa zava-dehibe izao asa fanarenana izao ho an’ny fambolena, satria mampitombo ny velaran-tany hahafahana mamokatra hanatrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo izay fanamby lehibe ho an’ny ministeran’ ny Fambolena sy ny Fiompiana fa indrindra hanatsara ny fiahiana ara-tsakafon’ ireo tantsaha amin’ny alalan’ny fahafahana manao voly avotra toy ny legioma, varim-bazaha, orge, atao amin’ ny velaran-tany mirefy 350 ha.

Partagez :
Mahandry