Tsy maintsy asiana fanatsarana eo anivon’ny minisiteran’ny Fampiroboroboana sy ny fanovàna ny haitao ara-kajy mirindra, ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra

  • 15 octobre 2021
Araka ny baiko nomen’ny filohan’ny Repoblika sy ny Praiministra, izay tafiditra ao anatin’ny velirano faha-4 sy faha-11 dia nisy ny teboka maromaro izay tsy maintsy asiana

Araka ny baiko nomen’ny filohan’ny Repoblika sy ny Praiministra, izay tafiditra ao anatin’ny velirano faha-4 sy faha-11 dia nisy ny teboka maromaro izay tsy maintsy asiana fanatsarana eo anivon’ny minisiteran’ny Fampiroboroboana sy ny fanovàna ny haitao ara-kajy mirindra, ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra , ao anatin’izany ny fanarahana ny fomba fandoavam-bolam-panjakanana na ny “Procedure de moyen de paiement de l’Etat” ,izay efa nanomboka tany amin’ny fanatsarana ny fahafantarana ny angon-drakitra ho an’ny mpianatra “Qualification des données des Etudiants”, izay ahafahana mandray vatsim-pianarana tsy tapaka, iaraha-miasa amin’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena araka ny fanazavana nomen’ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny ny fampiroboroboana sy ny fanovàna ny haitao ara-kajy mirindra,ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra, Andry Rasoanaivo .
Amin’izao fotoana izao dia efa manomboka ny fanomanana ny fandoavana ny volan’ireo be antitra misotro ronono mba hialana amin’ny filaharana sy ny arerahana, araka izany dia hisitraka karatra fisitomam-bola (Carte de paiement) izy ireo, ka manantona avy hatrany ny masoivohon’ny Paositra Malagasy any amin’izay toerana misy azy. Amin’izay fotoana izay dia tsy mila manantona ny “Percepteur” intsony, na any amin’ny ivon-toerana hangalana ny vola fisotron-dronono izy ireo. Hisitraka izany ihany koa ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena ka singanina amin’izany ireo izay manatanteraka ny asany any amin’ny toerana lavitra.
Ankoatra izay, dia efa manomboka nisy ny fametrahana ny HOTSPOT WIFI, ka nisantatra izany ireo fokontany miisa 192 eto Antananarivo renivohitra; izay mbola hivelatra any amin’ny faritra manerana ny nosy. Ho atao vaindohan-draharaha ny mahakasika ny “Service Publique Digitalisé” mba tsy ho sahirana intsony ny vahoaka Malagasy amin’ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Hidina ifotony ny minisitera amin’ny alalan’ny “Smart Village”mba hanakaiky bebe kokoa ny vahoaka.
Tsiahivina fa ny ARTEC sy ny Paositra Malagasy dia singa iray miara miasa ao anatin’izao tetik’asa izao. Nanome fanamarinana ny sekretera jeneralin’ny MNDPT fa tsy idiran’ny minisitera ny fahataran’ny fandoavana ny tambikarama sy ny “digitalisation” fa ny filakevim-pitantanana no mandrindra izany any amin’ireo ivon-toerana misy azy avy.

, ao anatin’izany ny fanarahana ny fomba fandoavam-bolam-panjakanana na ny “Procedure de moyen de paiement de l’Etat” ,izay efa nanomboka tany amin’ny fanatsarana ny fahafantarana ny angon-drakitra ho an’ny mpianatra “Qualification des données des Etudiants”, izay ahafahana mandray vatsim-pianarana tsy tapaka, iaraha-miasa amin’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena araka ny fanazavana nomen’ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny ny fampiroboroboana sy ny fanovàna ny haitao ara-kajy mirindra,ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra, Andry Rasoanaivo .

Amin’izao fotoana izao dia efa manomboka ny fanomanana ny fandoavana ny volan’ireo be antitra misotro ronono mba hialana amin’ny filaharana sy ny arerahana, araka izany dia hisitraka karatra fisitomam-bola (Carte de paiement) izy ireo, ka manantona avy hatrany ny masoivohon’ny Paositra Malagasy any amin’izay toerana misy azy. Amin’izay fotoana izay dia tsy mila manantona ny “Percepteur” intsony, na any amin’ny ivon-toerana hangalana ny vola fisotron-dronono izy ireo. Hisitraka izany ihany koa ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena ka singanina amin’izany ireo izay manatanteraka ny asany any amin’ny toerana lavitra.
Ankoatra izay, dia efa manomboka nisy ny fametrahana ny HOTSPOT WIFI, ka nisantatra izany ireo fokontany miisa 192 eto Antananarivo renivohitra; izay mbola hivelatra any amin’ny faritra manerana ny nosy. Ho atao vaindohan-draharaha ny mahakasika ny “Service Publique Digitalisé” mba tsy ho sahirana intsony ny vahoaka Malagasy amin’ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Hidina ifotony ny minisitera amin’ny alalan’ny “Smart Village”mba hanakaiky bebe kokoa ny vahoaka.
Tsiahivina fa ny ARTEC sy ny Paositra Malagasy dia singa iray miara miasa ao anatin’izao tetik’asa izao. Nanome fanamarinana ny sekretera jeneralin’ny MNDPT fa tsy idiran’ny minisitera ny fahataran’ny fandoavana ny tambikarama sy ny “digitalisation” fa ny filakevim-pitantanana no mandrindra izany any amin’ireo ivon-toerana misy azy avy.
Partagez :
Mahandry