Tsimokaretina VIH/Sida : “ny fitiliana no tsy ampy”

  • 29 novembre 2023
Olona 98 tamin’ireo 1359 natao fitiliana no mitondra ny tsimokaretina VIH/Sida, araka  ny fantatra taorian’ny fanadihadiana nataona Fiaramonim-pirenena maromaro, nahitana ny Fikambanana Ainga-Aides sy Réseau Mada’aids ary “Association des femmes Samaritans” tamin’ny faritany 5 teto Madagasikara (Toamasina, Antananarivo, Mahajanga, Antsiranana,Toliara). Tombanana ho misy tsimokaretina mbola tsy mihetsika (cas réactif) izy ireo ary mbola hohamafisina ny fitiliana « positif ». Anjaran’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka no mamoaka ny maha « cas positif” ireo olona ireo.
Ankoatra ny VIH SIDA fantatra fa 63 tamin’ny olona 753 nanaovana fitiliana koa no mitondra ny farasisa “Syphilis”. 22 tamin’ny olona 303 natao fitiliana“hépatite B” kosa no voamarina fa mitondra io tsimokaretina io. Farany, 82 tamin’ny olona 223 no voalaza fa mitondra ny “ hépatite C”.
Nandritra ny herinandro iraisam-pirenena ho an’ny fitiliana (Semaine internationale de depistage) ny 20 hatramin’ny 26 novambra no nahazoana ireo antontanisa ireo. Mbola ny 20 isan-jaton’ny fitiliana tokony hotanterahana eto Madagasikara ihany no vita amin’izao, araka ny loharanom-baovao. Ady iraisana ny fiadiana amin’ny tsimokaretina VIH/SIDA. Izany indrindra no anentanan’ity fiarahamonim-pirenena ity ny tomponandraikitra isan-tsokajiny mba hanao lahara-mpahamehana izany.
Partagez :
Sissie Raveloson