Toerana fanodinana fako ao Toamasina : 95% n’ny asa fanamboarana no efa vita

  • 22 septembre 2021

95%n’ny asa fanamboarana ny ivo toerana fanodinana fako ao amin’ny kaominina Fanandrana, Toamasina II no efa vita. ”Ny milina hampiasaina no sisa andrasan dia hiroso amin’ny fitokanana izany”, hoy ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana lovainjafy nandritra ny fitsidihany tany an-toerana.

Akora telo no azon’ny ivontoerana vokarina. Anisan’izany ny ”briquette écologique” hatao solon’ny arina fandrehitra ary haparitaka amin’ny fokontany 138. Eo ihany koa ny rary avy amin’ny plastika entina hanampiana ny kaominina amin’ny fanamboaran-dalana. Ary ny zezika ekolojika natokana ho an’ny tantsaha.

Tanjona ny hampihena ny fako ao Toamasina sy hanampy ireo tomponandraikitra misahana izany ao amin’ny faritra Atsinanana.

Ireo fako heverina ho tsy manan-danja intsony no nosafidiana ho lasa akora azo ampiasaina, hanamafisana ny seha-pihariana sy hiteraka asa ao amin’ny faritra. Manampy amin’ny fahadiovan’ny tontolo iainana koa izany, hoy hatrany ny minisitra. Marihina fa ny taona 2019 no natomboka ny asa.

 

Partagez :
Mahandry