Teny malagasy : omena tan-tsoroka ireo mikajy sy manabe voho izany

  • 21 février 2024

Androany 21 febroary no natokana ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny tenin-dreny.  “Tandindonin-doza ny kolontsaina manoloana ny tsindry avy amin’ny kolontsaina avy any ivelany ary tafiditra ao anatin’izany ny tenin-dreny”, hoy ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Augustin Andriamananoro. Mila ezaka lehibe ny fandalana ny tsipelina mba tsy ho takona ny teny malagasy, hoy hatrany izy. Mendrika omena tan-tsoroka avy amin’ny fitondram-panjakana ireo izay mikajy sy manabe voho izany.

Nanapa-kevitra ny minisitera mpiahy araka izany fa hanonta boky ahitana ny sanganasan’ireo tanora mpianatra, sy mpanoratra mba hankaherezana azy ireo. Tsy ambakan’izany ny lahatsoratra ankehitriny mba hampamirapiratra ny tenin-dreny, toy ny fanomezan-danja ny kabary. Napetraka ireo tranoben’ny serasera manerana ny Nosy izay ho isan’ny ivon- toerana hampiroboroboana izany teny malagasy izany mba ho tena sehatra hahafahana mivelatra.

Ankoatra izay dia hamokatra fandaharana koa ny minisitera sy ireo rantsa-mangaika rehetra voakasika. Ho hita amin’ireo haino aman-jerim-panjakana ireo mba hisokatra misimisy kokoa hahafahana mizara izany ho an’ny mpiara-belona indrindra ny fitenim-paritra. Farany, hiezaka hametraka tranonkala mahakasika ny teny malagasy ny minisitera mba hanabe voho ireo karazana sanganasa na tantara na teny malagasy ho an’ireo Malagasy any ivelany.

Partagez :
Natacha Hasimbola