Teny malagasy : omena tan-tsoroka ireo mikajy sy manabe voho izany

  • 21 février 2024

Androany 21 febroary no natokana ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny tenin-dreny.  « Tandindonin-doza ny kolontsaina manoloana ny tsindry avy amin’ny kolontsaina avy any ivelany ary tafiditra ao anatin’izany ny tenin-dreny », hoy ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Augustin Andriamananoro. Mila ezaka lehibe ny fandalana ny tsipelina mba tsy ho takona ny teny malagasy, hoy hatrany izy. Mendrika omena tan-tsoroka avy amin’ny fitondram-panjakana ireo izay mikajy sy manabe voho izany.

Nanapa-kevitra ny minisitera mpiahy araka izany fa hanonta boky ahitana ny sanganasan’ireo tanora mpianatra, sy mpanoratra mba hankaherezana azy ireo. Tsy ambakan’izany ny lahatsoratra ankehitriny mba hampamirapiratra ny tenin-dreny, toy ny fanomezan-danja ny kabary. Napetraka ireo tranoben’ny serasera manerana ny Nosy izay ho isan’ny ivon- toerana hampiroboroboana izany teny malagasy izany mba ho tena sehatra hahafahana mivelatra.

Ankoatra izay dia hamokatra fandaharana koa ny minisitera sy ireo rantsa-mangaika rehetra voakasika. Ho hita amin’ireo haino aman-jerim-panjakana ireo mba hisokatra misimisy kokoa hahafahana mizara izany ho an’ny mpiara-belona indrindra ny fitenim-paritra. Farany, hiezaka hametraka tranonkala mahakasika ny teny malagasy ny minisitera mba hanabe voho ireo karazana sanganasa na tantara na teny malagasy ho an’ireo Malagasy any ivelany.

Partagez :
Natacha Hasimbola