Economie

Tananan’i Talatamaty : mbola velona tsara ny seha-pamokarana.

Nanomboka androany 16 jona ny hetsika fampiratiana ny fahombiazan’ireo vokatra sy asa tanana novokarin’ny tananan’i Talatamaty. Ny 18 jona ny hetsika vao mifarana. Ho tazana mandritra ny 3 andro ao an-toerana ny vokatra ara-pambolena sy ara -piompiana, ary ara asa tanana sy indostria.

Fampahafantarana ny vahoaka ny fahavitrihan’ny mpamokatra ao amin’ny kaominina no tanjona ary hanenatanana ny manodidina sy ny mpandalo harisika amin’ny fanjifana ny vokatra eo an-toerana fa indrindra tosika hanohanana bebe kokoa ny mpamokatra sy ny mpanao asa tanana eo amin’ny sehatra sahaniny avy.

Voalazan’ny ben’ny tananan’i Talatamaty, Raharinoasy Elie Dominique fa ny 60 isan-jaton’ny mponin’i Talatamaty dia mpiompy sy mpampoly ary mpisehatra amin’ny asa-tanana avokoa. ny vary, ny legioma isan-karazany ary ankoho amam-borona sy bitro no tena sehatra imasoan’izy ireo. Na endrika moderina aza no tazana avy ivelan’i Talatamaty amin’izao fotoana izao dia tsapa fa mbola manana anjara toerana ny famokarana eny amin’ny tanana somary ambanivohitra.

Articles similaires

Laisser un commentaire