Social

“Tafiditra anatin’ny heloka an-gazety ny fanalam-baraka sy fanelezana vaovao tsy marina”, hoy ny tale jeneralin’ny Serasera.

“Tsy midika ho baranahiny” ny fahalalahana, hoy ny tale jeneralin’ny Serasera. Tokony ho mendrika ny fahalalahana ananany io ny mpanao gazety, hoy izy. Nohamafisiny fa tafiditra anatin’ny heloka an-gazety na “delit de presse” ny fanalam-baraka, ny fanelezana vaovao tsy marina amin’ny alalan’ny haino aman-jery na ny gazety. Ankoatra izay, notsipihiny fa arovan’ity lalàna 2020-006 ity tanteraka ny zon’ny olom-pirenena hanana fiainana manokana na ny atao hoe « droit à la vie privée »; sazin’io lalàna io ny fanohintohinana ny fiainana manokan’ny olona iray.

Io no nisongadina nandritra ny fampahafantarana fampahafantarana ny lalàna mifehy ny serasera amin’ny haino vaky jery ataon’ny ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina tany amin’ny faritra Atsimo Andrefana ny 08 Septambra teo. Nitarika ny delegasionina tany an-toerana ny tale jeneralin’ny Serasera, nanazava ny fanovana lehibe nentina tanatin’io lalàna io hiantohana ny tena fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety. Toy ny tany amin’ny faritra hafa dia nozaraina tamin’ireo mpanao gazetin’ny faritra Atsimo Andrefana ny boky mirakitra ny lalàna mifehy ny serasera amin’ny haino vaky jery.

Articles similaires

Laisser un commentaire