Economie

SILAOMA : mpiompy trondro miisa 200 nahazo fanampiana avy amin’ny FDA

Nisitraka zana-trondro miisa 17.625, provandy ary « motopompes » miisa 6 ireo mpikambana miisa 200 ao amin’ny Sehatra Iombonana Loharano Anovozana MAmy (SILOAMA). Famatsiam-bola avy amin’ny « Fonds de Développement Agricole » (FDA) tamin’ny desambra 2021 no nahazoany izao. Ity farany izay eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Jono sy ny Toekarena manga.
Manana dobo maherin’ny 90 ao Anosilava, kaominina ambanivohitra Ambatolampy Tsimahafotsy, distrikan’Ambohidratrimo ity fikambanana ity raha ny fampitam-baovao. Manampy be ireto mpiompy trondro ireto ny fananany an’ireo “motopompes” ireo. Afaka manaraka ny fiovaovan’ny toetr’andro ny fiompiana ataony.
Mahavelom-bolo ny fandehan’ny asa raha ny fanaraha-maso nataon’ny teo anivon’ny FDA.Peut être une image de 2 personnes et étendue d’eau
Antenaina ahazo vokatra hatramin’ny 8.800 kg izay avo roa heny noho ny teo aloha ireto mpiompy ireto rah any tombana nataon’ny FDA hatrany.

Articles similaires

Laisser un commentaire