Rothschild & Co : Tsy midika ho fanilihana ny teknisianina malagasy

  • 12 novembre 2021

Tsy midika ho fanilihana ny teknisianina malagasy ny nandraisana ny Conseiller financier na mpanolo-tsaina ara-bola “Rothschild & Co” hoy ny minisitra mpitondra tenin’ny governemanta Lalatiana Andriantongarivo androany. Tsy misy koa hoy izy vola mivoaka amin’ny kitapom-bolan’ny fanjakana hanaramana io kabinetra io na ariary aza.

“Mandat” na fahazoan-dalana hikaroka mpampiasa vola ho an’i Madagasikara no omen’ny fanjakana malagasy ny “Rothschild & Co”. Rehefa mahita mpampiasa vola io kabinetra io ka eken’ i Madagasikara ny hiara-hiasa miasa amin’izany dia ny mpampiasa vola no manarama ny kabinetra. Amin’ny maha mpanolo-tsaina ara-bola azy dia tolo-kevitra no omen’ny “Rothschild & Co”.

Nanamafy ny mpitondra tenin’ny governemanta fa tsy mpamatsy vola io kabinetra io ary tsy mpanapa-kevitra velively. Manana ny fiaindrianany feno amin’ny safidy sy ny fanapahan-kevitra raisina amin’izay tiany hiara-hiasa aminy ny fitondram-panjakana eo anoloan’ireo tolo-kevitra aroson’ny kabinetra. Miainga amin’ny PEM na ny drafitra nofaritan’ny fanjakana malagasy hitondrana ny fampandrosoana avokoa ny fahazoan-dalana ahafahan’io kabinetra io mitady mpampiasa vola. Eo koa ny torohevitra ho an’ireo mpamatsy vola mety hifanandrify amin’ny drafi-pampandrosoana an’i Madagasikara. Anisan’ny zava-dehibe ny fomba hahazoantsika miditra amin’ny tsenam-bola iraisam-pirenena.

Raha tsorina, hoy ny mpitondra tenin’ny governemanta dia tolo-kevitra ho amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny famatsiam-bola eto Madagasikara no antony nakana ny kabinetra “Rotcschild & Co”. Rehefa tsy manohintohina ny tombotsoan’i Madagasikara ny tolo-kevitra arosony dia azo ekena. Tsy hoe tsy manana fahaiza-manao ireo teknisiainina malagasy fa efa goavana ny fahatarana ka tsy maintsy jerena avokoa ny fomba ahafahana manatsara ny endrik’i Madagasikara hoy ny mpitondra tenin’ny governemanta.

Partagez :
Mahandry