Rothschild & Co no “Conseiller financier” an’ny repoblikan’i Madagasikara

  • 11 novembre 2021

Nosafidiana ho “Conseiller financier” an’ny repoblikan’i Madagasikara ny kabinetra “Rothschild & Co”, araka fanapahan-kevitra nankatoavina nandritra ny filankevitry ny minisitra. Ny “Rothschil & Co” dia vondrona iraisam-pirenena mahaleo tena sy matihanina manokana amin’ny fitantanam-bola.

Araka izany, amin’ny maha mpanolo-tsaina an’i Madagasikara azy manomboka izao, “Rothschild & Co” dia manolotra avy hatrany ireto asa manaraka ireto : voalohany, ny fiomanana amin’ny fidiran’i Madagasikara ao anatin’ny tsenam-bola iraisam-pirenena na “marché financier” ary ny “notation inaugurale” sy ny fanatsarana ny “indicateur de compétitivité” an’i Madagasikara”.  Faharoa, ny famatsiam-bola indray ny rafitry ny renivolan’ny Air Madagascar sy fitadiavana mpampiasa vola vaovao, amin’ny alalan’ny “fonds propres” sy/na trosa. Ary farany, fitadiavana famatsiam-bola ho an’ireo tetikasa laharam-pahamehana ao anatin’ny drafitra fampandrosoana an’i Madagasikara na PEM.

Dimy ambinifolo (15) volana azo havaozina ary manan-kery manomboka ny 15 novambra 2021 hatramin’ny 15 febroary 2023 ny fotoam-piasana miaraka amin’i Madagasikara natolotr’ity kabinetra ity. Maherin’ny 30 ireo governemanta sy orinasam-panjakana maneran-tany no omeny torohevitra. Miara-miasa amin’ny firenena maro aty Afrika ny kabinetra “Rotchschild & Co”, anisan’izany i Côte d’Ivoire, Benin ary Niger.

Ny traikefa ananany dia tena ilaina amin’ny famaritana ny paikady ara-bola mety ho an’i Madagasikara amin’ny fanohanana ary amin’ireo dingana rehetra amin’ny fifampiraharahana ara-bola. Afaka mangataka ity kabinetra ity hiasa amin’ny sehatra hafa ihany koa i Madagasikara, toy ny famaritana ny Rafitra “macro-fiscal”, ny fanomanana ny drafi-pampandrosoana nasionaly, ny torohevitra mampandroso amin’ny filaharana “Ease of doing Business” sy ny OECD sns…

Partagez :
Mahandry