RN43 Faratsiho – Ambohibary: ho vita mialoha ny faran’ny taona.

  • 18 novembre 2021

96%n’ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena faha 43 (RN43) no vita amin’izao fotoana izao. Lalana izay anisan’ny lalana nampijaly ny vahoaka ao amin’ny distrikan’i Faratsiho, faritra Vakinankaratra. Tsy maintsy ho vita mialoha ny faran’ity taona ity ny fanamboarana ity lalana mampitohy ny kaominina Faratsiho sy Sambaina, kaominina Ambohibary ity hoy ny minisitry ny asa vaventy Hatrefindrazana Jerry, nandritra ny fidinany tany an-toerana androany, nanara-maso ny asa. Ny fanjakana malagasy sy ny BADEA (Banque arabe pour le développement économique en Afrique) ary ny FSD no mamatsy vola ny tetikasa.

Nambarany tamin’izany koa fa hamboarina koa ny lalana 14 km mampitohy ny lalam-pirenena sy ny kaominina Vinaninony, miala eo amin’ny fokontanin’i Ambatondradama. Natomboka androany ny fanamboarana izany hanamorana ny fivoahan’ny vokatra amin’ity faritra ity.

Hamboarina koa, hoy ny minisitra, ny lalana an-tampon-tananan’i Faratsiho, izay hatao manara-penitra. Samy nanamafy ny maha zava-dehibe ho an’ny vahoaka ireo ezaka ireo ny filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena faritanin’Antananarivo sy ny Goverinoran’ny faritra Vakinankaratra, ary ny lehiben’ny distrika sy olom-boafidy maro tany an-toerana.

 

 

Partagez :
Mahandry