Ranomasimbe Indianina Andrefana (WIO) : Mila manana paikady iombonana handrindrana ny fari-dranomasina

  • 24 novembre 2023
Ny 20 novambra ka hatramin’ny 25 Novambra 2023 no hanatanterahana any Mombasa – Kenya ny atrik’asa fifampizarana sy fampiofanana mahakasika ny fanajariana ho fandrindrana ny fari-dranomasina (Planification Spatiale Marine). Tanjona ny hampahafantatra ny mpiantsehatra rehetra ny paikady iombonana aty amin’ny faritra Andrefan’ny Ranomasimbe Indianina (WIO) ho an’ny drafi-panajariana ny ranomasina, handrindra ireo drafi-panajariana nasionalin’ireo firenena mpikambana rehetra ary hifampizara traikefa amin’io lafiny io.
Marihina fa mamatsy vola ny tetik’asa ny « Nairobi Convention Secretariat » sy ny « United Nations Environment Programme “ raha toa ka firenena valo ahitana an’i Afrika Atsimo, Mozambika, Tanzania, Kenya, Seychelles, Maurice, Comores ary i Madagasikara no mandray anjara amin’izany .
Iriana araka izany ny hisian’ny fifanakalozana eo amin’ireo teknisiana isan-tsokajiny avy amin’ny sehatra miankina sy tsy miankina amin’ny Fanjakana, hampandroso ireo tetik’asa mifandray amin’ny drafi-panajariana sy fanatanterahana izany any amin’ireo firenena samihafa.
Partagez :
Mahandry