Raharaha vary lo : mbola any am-ponja ny prefen’i Mahajanga sy ny namany

  • 13 janvier 2024
Tsy marina ny filazana fa nivoaka ny fonja ny prefen’i Mahajanga, araka ny voalazan’ny Tonia Mpampanoa Ambony ao amin’ny Fitsarana miady amin’ny kolikoly (PAC) eto Antananarivo, Rasoahanta Elysée. Tsy mbola nisy, hoy izy, ny fangatahana fanohanana (opposition) na fangatahana fahafahana vonjimaika nanomboka tamin’ny andro nidiran’ ireo voampanga ireo tao am-ponja ka hatramin’izao.
Ny PAC no misahana ny raharaha, araka ny fampiharana ny andininy 514, andalana 1 sy 2, ao amin’ny fehezan-dalàna momba ny paika ady heloka. Kolikoly sy fanararaotam-pahefana no anenjehana azy ireo. Mitohy, araka izany, ny fanadihadiana ary mbola hohenoina avokoa ny vavolombelona rehetra.
Partagez :
Romuald