Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
PROM’ART: tetikasan’ny ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ho tantsoroka hampivoarana sy hampitomboana Lenta - Dépêche TARATRA PROM’ART: tetikasan’ny ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ho tantsoroka hampivoarana sy hampitomboana Lenta - Dépêche TARATRA

PROM’ART: tetikasan’ny ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ho tantsoroka hampivoarana sy hampitomboana Lenta

  • 2 mars 2024
Mahavelona ary afaka andraharahana tsara ny tontolon’ny Kolontsaina. Toy ny asa fandraharahana rehetra anefa dia Ilaina fahaiza-manao sy fanarahana tari-dalana mazava izany. Noho izany indrindra no nametrahan’ny ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina tamin’ny alalan’ny fitaleavana misahana ny zava-kanto sy ny fanapariahana ny zava-kanto artistique (DAPA) ny tetikasa PROM’ART ho tantsoroka amin’ny hampivoarana sy hampitomboana lenta : na ireo mpanakanto na ireo Lanto izay vokarina eto amintsika.
Tafiditra ao anatin’ny tetikasa ny fampiofanana ireo mpiantsehatra amin’ny zava-kanto ara-kolontsaina toy ny mpihira, ny mpandihy, ny mpikabary, ny mpanoratra, ny mpanao hosodoko, sns…, izay natao tao amin’ny tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina ao Antsirabe, renivohitry ny faritra Vakinankaratra. Ny CENTRE na Centré d’Exellence en Entrepreneuriat no nanofana mahakasika ny fandraharahana ara-kolontsaina izay nizarana indrindra ny mahakasika ny fahaizana mitatan-bola, ny fampivoarana ny maha olona, ny tontolon’ny varotra sy ny fampiasana fitaovan-tserasera mifanaraka amin’ny teknolojia ara-dizitaly sy teknolojia misy ankehitriny, ny zo tokony hananan’ny mpanakanto, sns.
Taorian’ny fanohanana dia nisy fizarana « attestation » na mari-pahavitan’ny fiofanana ho an’ireo mpandraharaha ara- kolontsaina nahazo fiofanana. Ny tetikasa PROM’ART dia iaraha miombon’antoka amin’ny UNESCO izay mbola hitohy any amin’ny faritra hafa manerana ny nosy.
Partagez :
Mahandry