PAC Antananarivo : ny fitadiavana ny marina, ary ny fampiharana ny rariny sy ny hitsiny no himasoana.

  • 6 octobre 2023
Notanterahana andoany ny fotoam-pitsarana manetriketrika nametrahana ny Lehiben’ny fitsarana mpamoaka didy eo anivon’ny fitsarana ambaratonga faha-roa eo anivon’ny Fitsarana miady amin’ny Kolikoly (PAC) Antananarivo, Rambelo Volatsinana Sahoby ary ny Lehiben’ny fampanoavana eo anivon’ny fitsarana ambaratonga faha-roa eo anivon’ny PAC Antananarivo, Rasoahanta Elysée.
Afaka manatanteraka feno ny asany amin’ny toerana nanendrena azy tsirairay avy izy ireo manomboka androany. Mandritra ny 3 taona no hanatanteraka izany asany izany izy ireo.
Ny fitadiavana ny marina, ary ny fampiharana ny rariny sy ny hitsiny no himasoan’izy ireo. « Andraikitra mankadiry ny ady amin’ny kolikoly araka ny nambaran’i Rambelo Volatsinana Sahoby nandritra ny fandraisam-pitenenany. Ny fametrahana ny fampanjakana ny fahamarinana sy ny fitsarana tsy mitanila no tanjona. Tsy hitanila ary tsy hilefitra manana ny ara-dalàna eo am-panatanterahana ny asa atao. Tafiditra anaty ezaka ho atao koa ny hanafainganana ny raharaham-pitsarana izay efa anatin’ny politika ankapoben’ny fanjakana raha ny nambaran’ny minisitry ny Fitsarana, Landy Randriamanantenasoa.
Hogiazana ary haverina ao anatin’ny kitapom-bolam-panjakana ireo fananana izay voamarina fa azo tamin’ny tsy ara-dalàna. Raha tany no voakasiky ny fanagejana dia alefa eo anatrehan’ny mpikajy ny sampan-draharahan’ny fananan-tany ny didy ary soratana ao anaty bokin-tany folo andro aorinan’ny famoahana ny didy.
Partagez :
mialy