OTOH, Titra iray trano iray : zaran-tany 97 isa vita fanajariana no natao antsapaka.

  • 8 octobre 2023
Mba ho fisorohana ny fivangongoana eto an-drenivohitra dia mitohy ny fanomezana tany hanorenana any amin’ny kaominina manodidina. Olna 97 no nisitraka zaran-tany izay efa vita fanajariana tao amin’ny kaominina Ambatofotsy Tsiafahy.
Nangarahara ny fisarihana ary natrehan’ny vadi-tany sy ny Sekreteram-panjakana misahana ny Tanana vaovao sy Toeram-ponenana. Tompony avy hatrany izay mahavita manangana efitra iray ao anatin’ny 6 volana ka hatramin’ny 1 taona. Ny fokontany Ambohaja no nanaovana ny programa OTOH noho izy efa misy cités, tsena, jiro izay mametraka ho ivom-pampandrosoana ny kaominina.
Ireo olona nanaovana ny fisarirana dia ireo izay nisoratra anarana ary nahafeno ny fepetra hisitraka ireo zaran-tany
Partagez :
Mahandry