Nankahery ireo ianjadian’ny kere any Atsimo ny Praiminisitra

  • 18 octobre 2021
Faritra ianjadian’ny haintany noho ny tsy fahampian’ny rotsakorana ka mahatonga ny kere sy tsy fanjarian-tsakafo ny any Atsimo. Nosafidian’ny Fanjakana manokana ny hankalazana ny 15 oktobra, tao amin’ny Distrikan’i Tsihombe, Faritra Androy, noho ny faharefoana ateraky ny haintany.
Nanome hery sy nanamafy ny firasankinan’ny Fanjakana amin’ireo mponina any atsimo izay ianjadian’ny kere ka mizaka faharefoana lalina sy mitarazoka ny Praiminisitra Ntsay Chrisatian nandritra ny fankalazana ny adro iraisam-pirenena momba ny tandindon-doza sy loza voajanahary ankalazaina isaky ny 15 oktobra
Nanamafy ny toky nomeny ny Praminitra fa tohizana ary hamafisina ireo hetsika efa natomboka mba hialan’ireo mponina tsikelikely amin’ny voina mihatra aminy. Nizara telo ny hetsika fitsinjovana ary efa maro no natomboka any amin’iny Faritra iny fa indrindra ny ao amin’ny distrikan’i Tsihombe.
Ny fohy ezaka dia amin’ny alalan’ny fanomezana tosika sy vatsy isan-karazany. Nomena ny tosika ho fitsinjovana ny fanjarian-tsakafo isanandro ireo mponina efa tena marefo tanteraka (tetikasa CNRN). Tafiditra amin’izany koa ny tosika ho fanampiana ireo mponina hahay hioitra sy hamokatra fa tsy voatery hiandry fanampiana foana. Ary ny lavitrezaka dia ny fametrahana fantsona hisarihana rano fisotro madio miainga avy amin’ny reniran’i Efaho hipaka manerana an’Androy.
Partagez :
Mahandry