Nahazo trano sekoly miaraka amina fitaovana sy rano fisotro madio ny ao Belambo, Andapa

  • 30 septembre 2023
Miteti-bidy 940.000.000 ariary no nahavitana ny sekoly ambaratonga voalohany Fifanampiana Malagasy ao amin’ny fokontany Belambo kaominina Belaoko Lokoho distrikan’ Andapa. Sekoly manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ity sekoly fifanampiana Malagasy ao Belambo ity. Manana efitra 5, ahitana efitra fianarana sy toerana ipetrahan’ny talen-tsekoly, efitra fisakafoanana, ary rano fisotro madio.
Tohana avy amin’ny Fikambanana Fifanampiana Malagasy sy fiaraha-miasa amin’ny SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS ary fifanomezan-tanana avy amin’ny fokonolona no nahavitana azy.
Nitokana ny foto-drafitrasa ny zoma 29 septambra 2023 ny minisitry ny Rano , Fanadiovana sy Fidiovana Ravokatra Fidiniavo, notronin’ny solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tao Andapa sy ny Governoran’ny Faritra SAVA.
Samy naneho ny fankasitrahana ny mpiara-miombonantoka sy famporisihana ny Raiamandreny hampianatra ny zanany izy ireo. Nanamafy hatrany ny Governora, Seramila Teddy Gervais fa vonono amin’ny fanampiana ny kaominina ny faritra. Isan’ny hojerena manokana, hoy izy, ny fanajariana ny lemaka 120 Hekitara ao amin’ny kaominina Belaoko Lokôho izay mamatsy ny mponina amin’ny famboliam-bary.
Partagez :
Romuald