Moramanga : lalan-tany 8km, ampiasaina kaominina 5, nohatsaraina tamin’ny alalan’ny hetsika Tagnamaro, tarihin’ny minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina

  • 22 mai 2023
Fanatsarana lalan-tany mirefy 8km mampitohy ny lalam-pirenena faharoa amin’ny kaominina Belavabary, distrikan’i Moramanga no nanamarika ny ivon’ny hetsika Tagnamaro Andron’ny olom-pirenena tamin’ity volana may ity. Niandahy, niambavy ny mpandray anjara nifarimbona tamin’izany.
Mponina anatina kaominina dimy (Belavabary, Ampasimpotsy, Antsoromisy, Ambohidronono, Mandialaza) no mahazo tombony amin’ity lalana ity. Sady hanamora ny fivezivezena no hanafaingana ny famoaham-bokatra ny fanatsarana an’ity lalana, nampitaraina hatry ny ela ity.
 Nitarika ny hetsika tany an-toerana ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy sy ny solombavambahoaka voafidy tao Moramanga, Rakotonirina Augustin, ary solon-tenam-panjakana isan-tsokajiny.
Nitondra fanentanana momba ny fandaharanasan’ny Filoham-pirenena, toy ny fizarana kara-tany ho an’ny Malagasy, ny minisitra nandritra izany, amin’ny maha mpiahy ny faritra Alaotra Mangoro azy. Tokony hanatona eny anivon’ny Birao Ifoton’ny fananan-tany amin’ny kaominina akaiky azy, hoy izy, izay manana tany nipetrahana na/sy nohajarina ela nefa nefa mbola tsy voasoratra aminy.
Partagez :
Njaka Randria