Mitohy ny fanalana fako sy ny fanadiovana an’Antananarivo.

  • 21 janvier 2024
Ho an’ny boriboritany voalohany, faha 4, ny kaominina Bemasoandro sy Andranonahoatra dia miroso ny asa. Mampiasa olona 966 ny mpiara-miombonantoka amin’ny fanatanterahana ny asa dia ny minisiteran’ny Rano, Fidiovana, Fanadiovana, ny BNGRC, ny kaominina an’Antananarivo renivohitra, ny Apipa ary ny faritra Analamanga.Misy ny fanalana ny fotaka anatin’ny Canal C3. Olona traboina no manatanteraka ny asa amin’ny alala’ny HIMO. Miasa anatin’ny 4 ora isan’andro ary omena solotsakafo izy ireo dia vary menaka ary voamaina.
Ho an’ny 67 ha Atsimo, anisan’ny mahatonga ny fivangongon’ny fako ny tsy fahampian’ny toeram-panariana fako. Fokontany 3 no indray manary fako eny an-toerana. Olana iray koa ny tsy fanaovan’ny olona ny fako anatin’ny dabam-pako . Na dia misy aza ny fanarahamaso dia tsy araka izay tsy fitandremana izay hoy ny lefitry ny filoham-pokontany. Tohizina amin’Antananarivo Atsimondrano ny hetsika amin’ny herinandro.
Partagez :
Sissie Raveloson