Ministeran’ny Fiompiana sy ARBIOCHEM : mitohy hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny fanatsarana ny fiompiana omby

  • 28 octobre 2021

Pili-kankana miisa 900 000 sy vitamina miisa 2 500 hanampy an’ny distrikan’Ankazoabo sy Antsalova amin’ny fanatsarana ny fiompiana omby

25% ny tahampahafatesan’ny biby fiompy dia avy amin’ny kankana araka ny atontan’isa nambaran’ny minisitra lefitra miandraikitra ny fiompiana, Dr Raymond androany 28 oktobra. Izany indrindra no nanosika ny minisitera nangataka tantsoroka avy amin’ny biochem.

Fanafodim-biby “faBOLUS albamectin” 900 000 isa ahafahana mitsabo omby miisa 900 000 no natolotry ARBIOCHEM   an’ny minisitera miampy ” Bolus Biovit Amino ” na vitamina 2 500.

Mitentina 1,4 tapitrisa ireo fanafody ireo. Hisitraka ireto fanampiana ireto mivantana ny distrikan’Ankazoabo sy Antsalova. Tombony lehibe ho an’ny mpiompy any an-toerana izao hoy ny solombavambahoaka voafidy ao Antsalova. Ny 90% ny fiompiana any dia fiompiana omby avokoa. Ny pili-kankana dia natao hamonoana ireo kantsentsitra izay manaratsy ny fitombon’ny biby. Ny vitamina kosa dia manome hery sy mampazoto homana azy ireo. Azo antoka noho izany ny fitombon’ny omby.

Efa nanome “Fabolus Albamectin” miisa 1.200.000 ary ” Bolus Biovit Amino” miisa 200.000 ho an’ny minisitera ny ARBIOCHEM tamin’ny volana martsa 2021.

Partagez :
Mahandry