Minisitry ny Fiarovam-pirenena: nanamafy ny paikady hampandriana fahalemana ny faritra Atsinanana

  • 23 août 2021

Votoatin’ny fivoriana notarihin’ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena Rakotonirina Richard niaraka tamin’ny Lehiben’ny Etamajaoron’ny Tafika, ny Jeneraly SAHIVELO Lala Delphin sy ny Lehiben’ny Fari-piarovana sy Fandriam-pahalemana Pangalana, ny Kolonely RAKOTOARISOA Jocelyn sy ireo Solotena miaramilam-paritra miasa eny anivon’ny Governoram-paritra tao Toamasina androany 23 aogositra ny fandrindrana ny asa fampiandriana fahalemana ny tanàna sy ny eo anivon’ny “Organe Mixte  de Conception Régional” izay eo ambany fitarihan’ny “Prefet  de region”.

Apetraka ny paikady  ahafahana manafoana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny hala-botry mpitranga matetika ao Toamasina sy ny tanàna maro amin’ny faritra  Atsinanana eo koa ny trangana fakana an-keriny  (kidnapping).

Nohazavaina  koa ny mikasika ny fanavaozan-drafitra, araka ny toromarika nomen’ny filoham-pirenena amin’ny hanatonana ny vahoaka, hampandriana fahalemana sy hanalana tahotra azy ireo ary mba tsy hisy intsony distrika hadino.

Nanatrika ny fivoriana ireo sampan-draharaham-paritra rehetra mpiara-miombon’antoka amin’ny fandriam-pahalemana toy ny fitsarana, ny fandraharahana ny fonja, ny eo anivon’ny fahasalamam-bahoaka, ankoatra ny avy amin’ny Zandarimariam-pirenena sy ny Pôlisim-pirenena.

Nihaona tamin’ireo miaramila ao amin’ny Fari-piarovana sy Fandriam-pahalemana Pangalana ko ny Minisitra. Nanome ohatra mivantana amin’ny fidinana eny ifotony izy mba ahalalana ny zava-misy sy ny fiainana andavanandron’ny miaramila.  Nanome toky ny Minisitra fa mijery sy miahy ireo miaramila ny fitondram-panjakana ka vonona ny hanome fitaovana ampy entina manatanteraka ny asa.

Partagez :
Mahandry