Namaly ny fanasoketana azy ampahibemaso i Lalatiana Andriatongarivo

  • 10 septembre 2021
Misy lalàna mifehy ny asa fanaovan-gazety ary efa voalaza ao daholo ny azo atao sy ny tsy azo atao rehetra hoy ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Lalatiana Andriatongarivo tao amin’ny fandaharana tsy ho tompon-trano mihono.
Tsy mifidy sarangan’olona ny lalàna, raha misy voatohitohina tamin’ny zavatra efa mihoatra ny fefy fa tsy ao anatin’ny asa fanaovan-gazety intsony dia manana zo ho arovan’ny lalàna ny olona iray hoy izy.
“Tsy karazan’olona kanosa aho. Tsy ny fanenjehana atao ahy no hampihemotra ahy amin’ny asa fampandrosoana sy ny fitiavana ny tanin-drazana. Ny faharesen-dahatro irery ihany no mampijoro ahy” hoy hatrany ny nambarany.
Manoloana ny filazana fa nanodikodim-bola tao amin’ny foibem-pibaikoana ny ady amin’ny Covid-19 (CCO) ny tenany dia nilaza ny Minisitra fa “Tsy hataoko mandrakizay ary mifanohitra amin’ny “éthique politique” hijoroako ny filazana fa manodikodinam-bola aho”. Namafisiny fa tsy nikirakira vola na kely aza tao amin’ny CCO ny tenany.
Partagez :
Mahandry