Minisiteran’ny Raharahambahiny: anisan’ny nanompanana ezaka ny fampandraisana anjara ny Malagasy am-pielezana amin’ny fampandrosoana.

  • 25 mai 2023
Vita ny fanadihadiana ara-tekinika momba ny fahafahan’ny Malagasy am-pielezana mandray anjara amin’ny fifidianana eto Madagasikara, hoy ny minisitry ny Raharahambahiny ny 24 may 2023, nandritra ny tatitra nataony teo anoloan’ny solombavambahoaka. Nojerena tamin’izany ny fepetra rehetra sy zavatra ilainy amin’ny fanatanterahany ny adidiny sy fisitrahana ny zony. Niarahana niasa tamin’ny “International Center for Migration Policy Dévelopement” (ICMPD) ny fanatanterahana izany. Fiaraha-miasa amina minisitera sy rafitra maromaro no hanohizana ity ezaka ity.
Ao anatin’izay fandraisana anjara amin’ny raharaham-pirenena izay, anisan’ny nanompanan’ny minisiteran’ny Raharahambahiny ezaka manokana ny fanampiana sy fampandraisana anjara ny Malagasy any am-pielezana amin’ny fampandrosoana ny firenena. Fifanarahana famatsiam-bola tetikasa “Tantsoroka ho an’ny Diaspora (TADY), izay vatsin’ny AFD vola mitentina 7 tapitrisa Euros no natao.
Nisy koa ny ezaka nampodiana ny mpianatra malagasy tavela tany Soudan, izay niarahana tamin’ny Union des Comores sy ny Fanjakan’i Arabie Saoudite. Teo koa ny famolavolana momba ny fifindra-monina araka asa (Accord bilatéral sur le Travail) eo amin’ny firenena malagasy sy Comores.
Niverina nisokatra koa ankehitriny n’y “Section consulaire” eo anivon’ny masoivohon’ny République Fédérale d’Allemagne, vokatry ny fangatahan’ny minisiteran’ny Raharahambahiny malagasy.
Notsindrian’ny minisitra nandritra ny tatitra nataony fa diplaomasia miaro ny tombontsoa sy voninahitry ny firenena no natao ary mitsinjo ny toekarena sy manamafy orina ny anjara toerana eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Nambara nandritra izany ny vokatra azo tamin’ny fiaraha-miasa tamina firenena sy rafitra iraisam-pirenena isan-karazany.
Partagez :
mialy