Minisiteran’ny Indostria, Varotra ary Fanjifana: mihatra amin’ny ampahany ny fetram-bidim-bary

  • 13 septembre 2021

2.400 ariary ny kilaon’ny vary makalioka ary 2.600 ariary ny kilaon’ny vary “mangamila” araka ny tazana teny amin’ireo mpivarotra mpaninjara  teny an-tsena androany 13 septambra,  raha toa ka efa  noferan’ny Ministeran’ny indostria sy ny varotra ary  ny fanjifana ho 2.300 ariary ny vidim-bary avy eto an-toerana ny 26 aogositra  lasa teo.

Any amin’ny tsenan’ Anosibe, 2.500 ariary ny kilaon’ny vary gasy  raha misy kosa ireo mpamongady efa ahitana  vidin’ny makalioka ho 2.150 ariary ny kilao.

Ny siramamy mena izay noferan’ny minisitera ho 2.600 ariary ny kilao dia mbola ahitana 3.000 ariary izany ao Anosikely sy Anosibe raha 2.800 ariary ao Analakely. Ny siramamy fotsy 3.200 ariary ny kilao ao Anosikely sy Anosibe raha 2.800 ariary ny ao Analakely.

Ny menaka sôja izay noferana ho 7.000 ariary dia mbola ahitana vidiny 7.400 ariary ny litatra eny Anosikely ary 2.900 ariary ny kilaon’ny lafarina ao Analakely raha 2.600 ariary any Anosibe.

Partagez :
Mahandry