Minisiteran’ny Angovo sy ny Akoranafo : asa maro sosona no hotratrarina ao anatin’ny 100 andro

  • 15 février 2024

Anisan’ny asa maika, miandry ny minisiteran’ny Angovo sy ny Akoranafo ny famatsiana herinaratra ny CSB miisa 453 amin’ny alalan’ny “kits solaires” ho fisitrahan’ireo tobim-pahasalamana ireo angovo madio araka ny fanazavana nentin’ny minisitra, Jean Baptiste Olivier. Mbola mitohy ny fametrahana jiro hanazavana ny lalana sy lalambe ho fitandroana ny fandriam-pahalemana. Jiro miisa 1 500 no hapetraka amin’ny toerana maro manerana ny Nosy. Ao anatin’izao 100 andro izao koa no hanafarana ny « kits solaires domestiques » miisa 200 000 hatolotra ireo tokantrano lavitry ny tambajotra mpitsinjara herinaratra. Mitohy koa ny tetikasa « branchement mora » ho fanamorana ny fisitrahana herinaratra ho an’ireo tokantrano akaiky ny tambajotra mpitsinjara herinaratra JIRAMA.

Tokantrano miisa 50 000 no hisitraka herinaratra amin’ny sarany mirary. Hotohizana ny ezaka fanarenana ny orinasa JIRAMA, hoy ny minisitry ny Angovo sy ny Akoranafo. Hihena hatramin’ny 50% ny fahatapahan’ny jiro vokatry ny fahasimban’ny fitaovana ato anatin’ny 100 andro. Soloina « béton » avokoa ny andrin-jiro vita amin’ny hazo. Hisy koa ny fametrahana fotodrafitrasa toy ny tobim-pamokarana angovo azo avy amin’ny masoandro 1MW ho an’ny Nosy Sainte Marie ary 1,5MW ho an’i Mananara Avaratra. Hatao ny fampivadiana (hybridation) ireo tobin’ny JIRAMA miisa 47 miparitaka manerana ny Nosy hampihena ny fividianana solika ho fampandehanana ireo milina ao.

Ho tonga ny fitaovana vaventy hampihodina ny tobim-pamokarana angovo (centrale thermique) ao Ambohimanambola izay hanana tanjaka 105MW. Hisy ny fanamboaran-dalana amin’ireo toerana izay holalovany. Hirosoana avy hatrany ny fametrahana ny milina vantany vao tonga ireo fitaovana ireo ary alohan’ny faran’ity taona ity dia efa miasa tanteraka ny milina rehetra. Tanàna 47 no hisitraka herinaratra amin’ny alalan’ny Teknôlôjia « mini grid solaire » sy « nano réseau solaire » izay hamokarana ny angovo ho an’ny tontolo ambanivohitra. Hisitraka herinaratra avy hatrany ireo ankohonana voalohany eny anivon’ny tanàna vaovao ho an’ny « Ankohonana Miarina » sy « Fieferamanga » amin’ny fotoana handraisana azy ireo.

Partagez :
mialy