Menabe : Fanombohana ny fizarana hanam-pamokarana

  • 7 décembre 2023

Ny  faritra Menabe no nisantaran’ny ministeran’ny Fambolena sy ny Fiompiana (MINAE) ny fizarana hanam-pamokarana   ho an’ny taompam-pambolena 2023-2024 , ny 6 desambra lasa teo . Tantsaha  miisa 168 tao amin’ny Kaominina Belo amoron’i Tsiribihina, Distrikan’i Belo amoron’i Tsiribihina no nisitraka ireto fanampina  avy amin’ny MINAE  ireto .

Masomboly voanjo voafantina  (Fleur 11) mitentina 4,704 T sy zezika NPK 3,360 T ary zezika biolojika 16,800 T no nozaraina tamin’izany .Mbola hitohy amin’ireo Distrika hafan’ ny Faritra Menabe arak’izany  ity fizarana hanam-pamokarana ity. Tohana izay  avy amin’ny tetikasa  PURPA, izay  vatsian’ny Banky Afrikana ho an’ny Fampandrosoana (BAD) vola  ary koa fiaraha-miasa amin’ny FDA na Fonds de Développement Agricole.

Ny DRAE Menabe sy ny FDA moa no nanatanteraka ity hetsiaka ity ary notrin’ireo manam-pahefana sy ny solotenam-panjakana isan-tsokajiny izay notarihin’ny Lehiben’ny Distrika sy ny Ben’ny tanàna tao an-toerana.

Partagez :
Mahandry