Manjakamiadana : Lapa lahibe indrindra eny anaty Rova

  • 18 juin 2023

Ny Lapan’i Manjakamiadana no lehibe indrindra eny amin’ny Rovan’i Madagasikara. Mampitolagaga ny maro ny endriny ary voasokajy ho anisan’ny Lapa avo sy lehibe indrindra taty Afrika fahiny. Noho izy misongadina dia maro ny olona niantso an’ity Lapa ity ho Rovan’i Manjakamiadana na dia singa iray ao anatin’ny Rova aza ity Lapa ity.

Ny mpanjaka Ranavalona I no nanorina azy ny taona 1839. I Jean Laborde no mpanao maritrano nitarika ny asa fanamboarana ity lapa ity tamin’izany noho ny fahaizany ny tekinika maoderina. Teo amin’ny toerana nisy an’i Felatanambola, trano naorin’Andrianampoinimerina no nananganana azy.

Lapa hazo, toy ny lapa rehetra tao anaty Rova no naorina tamin’izany. Fady teto Antananarivo fahizay ny nanorina trano vato na tany. Avo dia avo i Manjakamiadana : 48m ny andry manohana azy ary nohodidinina lavarangana eny ambony. Tsy nasiana tandro-drano izy fa noravahana voromahery lehibe natao tamin’ny alimo. Nasiana varavarana sy varavarankely maro ny rindrina manodidina, hatrany amin’ny tafo mba hampazava ny anatin’ny Lapa.

Ny taona 1869 no norakofan-dRanavalona II rarivato, hodidinina tilikambo mafonja amin’ny zorony efatra ity Lapan’i Manjakamiadana ity. James Cameron no mpahay maritrano nametrahany fitokisana nitarika ny asa. Io no nanamarika ny fialana tamin’ny fady manorina trano vato na tany. Vokatry ny fahalemen’ny hazo sy trangana haintrano lehibe teto Antananarivo no anisan’ny nahatonga ny mpanjaka nandray io fanapahan-kevitra io , araka ny fanazavana.

Natao fitarihana fankalazana lehibe momba ny fanjakana merina sy niandraisana manamboninahitra, ny mpamangy avy any ivelany sy avy any amin’ny faritra ny lapa Manjakamiadana indraindray tamin’izany.

Partagez :
Mahandry