Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Malalaka ny fakana sary ny tabilao misy ny fanisana ampahibemaso - Dépêche TARATRA Malalaka ny fakana sary ny tabilao misy ny fanisana ampahibemaso - Dépêche TARATRA

Malalaka ny fakana sary ny tabilao misy ny fanisana ampahibemaso

  • 16 novembre 2023

Ao anatin’ny fanisam-bato ireo biraom-pifidianana amin’izao fotoana izao. Malalaka ny fakana sary ny tabilao misy ny fanisana ampahibemaso. Ireo vokatra voarakitra anaty PV dia  tsy azon’ny CENI ovaina mandritra ny fikirakirana ny voka-pifidianana, ary izany ihany no avoaka amin’ny tabilao rehefa mamoaka ny fironam-bokatra sy ny voka-pifidianana vonjimaika ny CENI.

Rehefa tapitra ny fanisam-bato ampahibemaso dia miroso amin’ny famenoana ny taratasy fitanana an-tsoratra (PV), mirakitra ny voka-pifidianana ny mpikambana amin’ny biraom-pifidianana.

Mba hahamarina sy mangarahara izany dia tsy atao eo anatrehan’ny delegen’ny kandida sy ireo mpanara-maso fifidianana ny famenoana ny PV. Mahazo dika mitovy tanteraka amin’ireo PV alefa  amin’ny CENI ny delegen’ny kandida sy ireo mpanara-maso fifidianana manatrika.

Atao peta-drindrina eny amin’ny biraom-pifidianana ny dika mitovy amin’ny PV anio hariva. Atao peta-drindrina eny amin’ny fokontany ny dika mitovy amin’ny PV ny ampitson’ny latsabato ary anaovana fivoriambem-pokonolona ny famakiana izany

 

Partagez :
Romuald