Madagasikara rakotra ala : fambolen-kazo tao Manjakandriana

  • 18 février 2024

Anisan’ny asa fiveloman’ny mponin’i Manjakandriana ny ala. Tafiditra anaty fandrakofana ala an’i Madagasikara ary indrindra ho fanampiana ny mponina dia tany an-toerana nifanome tanana tamin’ny fambolen-kazo ny fikambanana “Tanora Miandrandra ny Ho avy” sy “Tanora Vonona Hampandroso an’i Madagasikara”. Tamin’izany no nanambarana tamin’ny fomba ofisialy ny fanoloran’ny fikambanana olona ho solom-bavambahoaka amin’ny 29 may ho avy izao.

Nifanindry an-dalana tamin’izany ny fizarana karatra maha mpikambana ao anatin’ny “Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina. Isan’ny nanatrika ny fambolen-kazo ny Ben’ny tanana ny kaominina Ambonivohitra Manjakandriana sy ireo ben’ny tanana maro avy amin’ ny kaominina manodidina ary ireo Sefo fokotany mandrafitra ny Kaominina Manjakandriana .

Partagez :
Sissie Raveloson