Lalaon’ny Nosy: hoafainganina ny asa fanomanana

  • 8 juin 2023

Hahazo fanampiana ara-bola ny komity misahana ny fikarakarana ny lalaon’ny Nosy na ny COJI, araka ny tapaka nandritra ny Filankevitry ny minisitra ny alarobia 7 jona lasa teo. Ahafahan’ity komity ity manatanteraka ny andraikitra sahaniny io fanampiana ara-bola io, indrindra ny fanarenana ireo fotodrafitrasa ilaina mandritra ny fifaninanana ary hividianana ireo fitaovana sy kojakoja ara-teknika tokony ilaina.

Ankotra izay, nankatoavin’ny Filankevitry ny ministra koa ny hampiasana ny paikady ao anatin’ny hamehana na “procédure d’urgence”, ahafahana mamita ireo asa mialohan’ny fotoana. Afaka roa volana sy tapany no handray ny andriany faha11 ny lalaon’ny Nosy I Madagasikara.

Anisany voaresaka ny alarobia 7 jona teo ny famaritana ny toerana fandraisam-bahiny, izay atokana hivantanana’ireo delegasiona avy amin’ny nosy mpandray anjara sy ny avy eto an-toerana. Nanome baiko ny Filoham-pirenena ny hijerena ireo toerana manaraka ny fenitra sy mendrika handraisana ireo vahiny sy ny atileta malagasy miaraka amin’ireo mpisehatra amin’ny trano fandraisam-bahiny mba hisian’ny fiaraha-miasa mahomby.

Voaresaka nandritra izany koa ny ara-tsakafo, ny fitanterana, ny toerana handraisana ny lalao, ny isan’ny taranja hifaninana ary ny isan’ny medaly hiadivana. Ankoatra izay dia nanome toro marika ny Filoha ny hamitana ny asa fanamboarana na fanatsarana ireo fotodrafitrasa handraisana ireo fifaninanana. Himasoana koa ny fanofanana ireo tomponandraikitra amin’ny arofenitra sy ny serasera ary indritra ny fiantohana ny fitandroana ny fahalemana mandritra io fotoana io.

Mandritra ny fandalovan’ireo vahiny eto Madagasikara dia hozaraina karatra « sim » 4000 izy ireo, ka ny minisiteran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny Haitao ara-kajy mirindra no hisahana ny fizarana izany.

Partagez :
Hasina Rakotoarilina