Lalambe  migodana : hanaovana fanadihadiana ara-tontolo iainana sy sosialy

  • 16 mai 2023

Voakasiky ny fanadihadiana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy mikasika ny tetikasa fanamboarana lalambe migodana na « autoroute » ny ampahany voalohany mampitohy an’Antananarivo sy Anjozorobe. Tombana izay sahanin’ny Ofisim-pirenena momba ny Tontolo iainana (ONE).

80km ny refin’ity ampahany voalohany ity izay mandalo amin’ny Kaominina miisa 7 ahitana ny Kaominina Ambohimanga Rova, Talata Volonondry, Ambohitrolomahitsy, Sadabe, Mangamila, Ambongamarina ary Anjozorobe.

Aorian’ny fandravonana izany rehetra izany no hahazoana na tsia ny fahazoan-dàlana ara-tontolo iainana na « permis environnemental » hahafahana manomboka ireo asa goavana amin’ny fanamboarana ity lalam-be migodana ity.

Misy ny komity natsangana hanaraka akaiky ny fanadihadiana izay hahitana solontena avy amin’ireo minisitera voakasiky ny tetikasa. Ny ministeran’ny Asa Vaventy kosa no miandraikitra sy manara-maso ny tetikasa.

Ny fampahafantarana amin’ny antsipirihany momba ny tetikasa, hiarahana amin’ny Fiadidiana ny Repoblika, ny orinasa ejiptiana Samcrete ary ny Birao misahana ny fanadihadiana « BICO » no hisantarana ny tombana izay hiandraiketan’ny Komity teknika. Hisy avy eo ny fidinana ifotony ho fakan-kevitry ny olompirenena isaky ny Fokontany mandrafitra ireo Kaominina ireo.

Ampahatsiahivina fa efa tonga ao Talata Volonondry ankehitriny ireo fitaovana andiany voalohan’ny orinasa SAMCRETE, ary handrasana afaka andro maromaro kosa ny andiany faharoa.

Partagez :
Mahandry