Lakan-drano “canal du Nord” ao Toamasina :  Hamaha olana maro ny fisokafany

  • 20 juin 2023

Antony mahasimba ny lalana ao Toamasina ny fiangonan’ny rano rehefa avy ny orana. Tsy mivarina any amin’ny tokony ho izy ny rano.  Izany indrindra no mahatsentsina ity lakandrano voajanahary ” canal du Nord” ity.  Mamakivaky fokotany maro ao Toamasina anefa ity farany.

Nanapakevitra ny hanadio ny lakandrano noho izany ny kaominina renivohitry Toamasina, roa kilometatra  no efa voadio nandritry ny iray volana sy tapany, raha telo kilometatra no halavany.

 

Maro ny tombotsoa azo avy amin’ny fisokafan’ny lakadrano : ny fahafangainan’ny faharitran’ny rano sy ny faharetan’ny foto-drafitrasa izay aorina, eo ihany koa ny firoborobon’ny toekarena satria moramora kokoa ny fiparitahan’ny vokatra ao Ivoloina makao Toamasina, sy ny fihenan’ny vidin’ny arina fandrehatra. Marihina fa lafo ny saram-pitanterana  ka hanamora ny fiainan’ny mponina ny fisokafan’ny lakan-drano.

 

Nandalo nijery ny fizotry ny asa ny tompon’andraikitra, izay notarihin’ny Rakotonirina Nantenaina, ben’ny tananan’ny Toamasina I.  Tamin’izay no nanentanany ireo mponina manodidina ny lakan-drano, hanaja sy hikajy ny fahadiovana ho tombon-tsoan’ny vahoakan’i Toamasina iray manontolo.

Partagez :
Carinah Mamilalaina