Jono makamba: nampidi-bola 15 miliara ariary ho an’i Madagasika ny taona 2023

  • 28 novembre 2023

Tafakatra 15 000 000 000  ariary ny vola nampidirin’ny seha-pihariana makamba (crevette) ho an’ny kitapom-bolam-panjakana malagasy tamin’ity taona 2023 ity, raha nanodidina ny 2.900 000 000  ariary isan-taona izany talohan’ny taona 2021. Ny fanavaozana natao nanomboka ny taona 2021 no nahazoana io vokatra io, hoy ny tale jeneralin’ny Jono, Bemanaja Etienne.

Manodidina ny 3 600 Taonina isan-taona ny vokatra makamba eto amintsika. Aondrana any ivelany ny 90%. Miparitaka amin’ny tsena anatiny kosa ny sasany, izay manodidina ny 20 000 ar hatramin’ny 25 000 ariary ny iray kilao.

Sambo 43 no ampiasain’ny mpanjono vaventy mitrandraka makamba eto Madagasikara. Misy koa ny mpanagom-bokatra mandeha irery, izay miisa 60;  ary ny orinasa mpanangom-bokatra manodidina ny 39.

Ho fiarovana ny otrikarena makamba mba  tsy ho lany tamingana  dia mikatona manomboka ny 1 desambra hatramin’ny 29 febroary 2024 ny taom-panjonoana manerana ny fari-dranomasin’i Madagasikara, araka n y fampahafantarana nataon’ny minisiteran’ny Jono sy  ny Toekarena manga. Manana herinandro, ny  30 novambra hatramin’ny 8 desambra ny mpisehatra hanaovana fanambarana ny  tahiry ananany.

Tsiahivina fa nifantoka tamin’ny fijerena ny isan’ny sambo sy fanatsarana ny fitantanana ny fari-panjonoana ny fanavaozana natao.  Teo koa ny fanatsarana ny tamberim-bidy. Misy koa, ankoatra izayn ny  fandraisana anjaran’ny orinasa vaventy mpitrandraka makamba amin’ny fiarovana ny tontolo iainana sy fanampiana ny mpanjono madinika.

Partagez :
Romuald