Jono lamatra : tombony amin’ny fampiakarana ny harin-karen’i Madagasikara

  • 14 décembre 2023
 « Manana anjara toerana lehibe ho an’ny fampiroboroboana ny toe-karen’i Madagasikara ny seha-pihariana jono lamatra (thon) », hoy ny minisitry ny Jono sy ny Toekarena manga, Mahatante Tsimanaoraty Paubert. Maherin’ny 3,5 miliara ariary isan-taona ny vola tafiditra amin’ny kitapom-bolam-panjakana, vokatry ny fanatsarana ity sehatra ity nanomboka ny volana desambra 2021.
 Manodidina ny 50 000 T isan-taona ny lamatra mpifindra monina mandalo ny fari-dranomasin’i Madagasikara. Eo amin’ny 25 000 T amin’io no voatrandraka. Sambo 39 no misehatra amin’ny fanjonoana izany. Dimy amin’ireo no sambo malagasy, izany hoe nahazo fahazoan-dalana vokoa izay nagtaka. Tanjon’ny minisitera ny hanosehana ny Malagasy mba ho afaka misehatra misimisy kokoa amin’ny jono lamatra. Mila fahaiza-manao sy sambo matanjaka kokoa ny fanjonoana lamatra.
 Manatanteraka atrikasa mandritra ny roa andro , ny 14 sy 15 desambra 2023, eny Ankorondrano ny minisiteran’ny Jono sy ny mpiara-miombona antoka ary mpisehatra samihafa, ho fanatsarana hatrany ity seha-pihariana ity. Hetsika izay tohin’ny atrikasa natao ny volana may 2023.
Tanjona ny hifampizarana antontam-baovao hanehoana ny mangarahara sy hahafahana manantanteraka ny paikady vaovao ahazoa’ny Malagasy tombony kokoa. Tokony ho azo ampiasaina manomboka ny taona 2024 ny modely vaovao napetraka, hoy ny minisitra. Resahina ao anatin’izany ny zava-misy sy ny politika fiarovana ny lamatra aty amin’ny Ranomasimbe Indianina ary ny fepetra momba ny sambo vahiny manjono…
 Nambaran’ny minisitra nandritra ny fanokafana ny atrikasa androany fa ny toekarena manga no miantoka ny 22 hatramin’ny 25% an’ny PIB eto Madagasikara. Tanjona ny hampiakarana izany hatrany amin’ny 40% hatramin’ny taona 2030. Fotoana izao, hoy izy, hitrandrahana ny tombony ara-toekarena amin’ny tontolon’ny jono, fiompiana sy fampamokarana anaty rano sy ny tontolon’ny loharanon-karena manga hafa.
Partagez :
Romuald