Jono Lamatra amin’ny Vondrona eoropeanina : sambo 12 no efa manjono amin’ny fari-dranomasin’i Madagasikara

  • 8 décembre 2023
Miroso tanteraka amin’ny fampiharana ny fifanarahana momba ny jono Lamatra andiany faha 11 iarahana amin’ny Vondrona eoropeanina isika izao , hoy ny minisitry ny Jono sy ny Toekarena manga, Mahatante Tsimanaoraty Paubert androany 8 desambra 2023.
Sambo 12 amin’ireo 65 voalaza tamin’ny fifanarahana no efa nangataka fahazoan-dalana ary efa manjono amin’ny fari-dranomasin’i Madagasikara izao. Manomboka mikarakara ny ampahany voalohany amin’ny fandrotsahana ny vola ho fanohanana ny sehatry ny jono koa ny tomponandraikitra voakasik’izany.
Ny faramparan’ny taona 2022 no vita sonia ity fifanarahana momba ny jono Lamatra andiany faha 11 ity. Nahena ho 65 ny sambo eoropeanina afaka manjono raha 96 izany tamin’ny fifanarahana teo aloha. Nahena ho 14 000 T koa ny Lamatra azo jonoina raha 15 000 T teo aloha. Nitombo ho 12 880 000 € kosa ny vola miditra ho an’i Madagasikara, izany hoe manantombo 44% mitaha amin’ny teo aloha. Misy ao anatin’izany ny haba ho an’ny tontolo iainana (2,5€) sy tohana ho an’ny sehatry ny jono mitentina 1 100 000 € raha 700 000. € izany teo aloha. Tantsambo malagasy manodidina ny 115 koa no mahazo asa amin’ireo sambo ireo.
Tsiahivina fa misy karazany roa ny Lamatra eto amintsika. Eo ny manakaiky ny morontsiraka, izay azon’ny mpanjono malagasy. Misy kosa ny Lamatra mpifindra monina mivezivezy an-dranomasina, izay any amin’ny 34 km miala ny sisin-dranimasina, ary mandeha mafy hatrany amin’ny 40km/Ora. Ireo no jonoin’ny sambo vahiny nanavao ny fifanarahana. Vinavinaina ho 50 000 T / taona ny lamatra mandalo eto. Ary raha tsy jonoina izy ireo dia mahinana trondro madinika hatrany amin’ny 16 T isanandro.
Vinavinan’ny minisitera ny hanosehana ny mpanjono malagasy hahavita hanjono ireo Lamatra ireo. Hisy ny aondrana hatao amin’ny taona ho avy, hampiasa lakana matanjaka.
Partagez :
Romuald