Jirofo : tsara fanombohana ny tsena ao amin’ny distrikan’i Soanierana Ivongo

  • 29 octobre 2021

Tafakatra hatrany amin’ny 21 000 Ar ny vidin’ny iray kilaon’ny jirofo maina ao amin’ny distrikan’i Soanierana Ivongo, faritra Analanjirofo, amin’izao herinandro vitsivitsy nanombohan’ny tsena izao, raha nanomboka 10 000 hatramin’ny 12 000 Ariary izany tamin’ny herin-taona, ny volana oktobra toy izao.

Afaka iray volana, eo vao tena masaka tanteraka ny jirofo. Antenaina fa hiakatra ambony ny vidiny, hoy ny solombavambahoaka voafidy tao Soanierana Ivongo, Ramonjisoa Jhon Warry.

Tranga tsy fahita hatramin’izay ny fisian’ny mpamboly miambina jirofo amin’ny alina any an-tsaha. Maro amin’ny tantsaha anefa no miroso amin’izany amin’izao, noho ny fisiana mpangalatra manao “latsaka alina”. Tranga 6 no efa niseho tato anatin’ny herinandro vitsivitsy niakaran’ny vokatra. Tokony ho mailo hatrany ny rehetra, hoy ny solombavambahoaka ary mila manamafy ny fiaraha-miasa amin’ny mpitandro filaminana.

Ezaka efa aton’ny kaominina tsirairay sy ny solombavambahoaka ary ny avy amin’ny fiadidiana ny faritra amin’izao fotoana izao ny fanamboaran-dalana sy tetezana mampitohy ny kaominina mamokatra, ho fanatsarana ny famoahana ny vokatra, indrindra ny litchi, izay efa hiakatra afaka volana vitsy. Efa amperinasa ao amin’ny kaominina Ambinanisakana ny milina fanamboaran-dalana avy amin’ny faritra; kaominina 4 amin’izao no efa anamboarana tetezana mahazaka fiara lehibe.

Partagez :
Mahandry