Jirofo : mety hihena hatrany amin’ny 800 taonina ny vokatra ao Analanjirofo

  • 13 octobre 2022

Atahorana hihena hatrany amin’ny 800 taonina ny vokatra jirofo hivoaka ao amin’ny faritra Analanjirofo amin’ity taona ity, noho ny fiantraikan’ny rivodoza nandalo; raha manodidina ny 1 200 taonina izany tamin’ny herin-taona, hoy ny goverinora Randriamanantena Marcelin. Fantatra anefa fa ny 20 oktobra izao ny tsenan’ny jirofo 2022-2023 ho an’ny faritra.

Tsy maintsy atao ara-dalàna sy matihanina ny fikirakirana ny vokatra, araka ny nifampizarana nandritra ny fivoriana niarahan’ny goverinora sy ny Foibem-paritry ny Varotra ary ny mpandraharaha sy mpanangom-bokatra ny 12 oktobra.Tsy maintsy manana karatra nankatoavin’ny faritra sy ny Foibem-paritry ny Varotra ny mpividy vokatra.

Mbola misokatra ho an’ny teratany malagasy sy vahiny maniry hisehatra amin’izany ny fangatahana fahazoan-dalana sy karatra, araka ny fanazavana.

Hiezaka hikajy ny tombontsoan’ny mpamboly, hanao izay  tsy hahafaty antoka ny mpanangom-bokatra sy ny mpanondrana any ivelany ny fitondram-panjakana ifotony, hoy ny goverinora. Tsy azo atao, hoy izy, ny mampiasa kapoaka mba hialana amin’ny fanararaotana ny tantsaha madinika. Misitraka ny tamberim-bidy avokoa ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana ifotony.

300 Ariary isan-kilao ny tamberimbidy alaina. Ho an’ny kaominina nivoahan’ny vokatra ny antsasany ; ho an’ny faritra kosa ny 40%n’ny ambiny. Ary misy ny ho an’ny Antenimieran’ny Varotra. Ho hentitra ny fanaraha-maso sy fitandroana ny filaminana mandritra ny fikirakirana ny vokatra, hoy ny tomponandraikitra.

 

Partagez :
Mahandry