Economie

Jirofo : mety hihena hatrany amin’ny 800 taonina ny vokatra ao Analanjirofo

Atahorana hihena hatrany amin’ny 800 taonina ny vokatra jirofo hivoaka ao amin’ny faritra Analanjirofo amin’ity taona ity, noho ny fiantraikan’ny rivodoza nandalo; raha manodidina ny 1 200 taonina izany tamin’ny herin-taona, hoy ny goverinora Randriamanantena Marcelin. Fantatra anefa fa ny 20 oktobra izao ny tsenan’ny jirofo 2022-2023 ho an’ny faritra.

Tsy maintsy atao ara-dalàna sy matihanina ny fikirakirana ny vokatra, araka ny nifampizarana nandritra ny fivoriana niarahan’ny goverinora sy ny Foibem-paritry ny Varotra ary ny mpandraharaha sy mpanangom-bokatra ny 12 oktobra.Tsy maintsy manana karatra nankatoavin’ny faritra sy ny Foibem-paritry ny Varotra ny mpividy vokatra.

Mbola misokatra ho an’ny teratany malagasy sy vahiny maniry hisehatra amin’izany ny fangatahana fahazoan-dalana sy karatra, araka ny fanazavana.

Hiezaka hikajy ny tombontsoan’ny mpamboly, hanao izay  tsy hahafaty antoka ny mpanangom-bokatra sy ny mpanondrana any ivelany ny fitondram-panjakana ifotony, hoy ny goverinora. Tsy azo atao, hoy izy, ny mampiasa kapoaka mba hialana amin’ny fanararaotana ny tantsaha madinika. Misitraka ny tamberim-bidy avokoa ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana ifotony.

300 Ariary isan-kilao ny tamberimbidy alaina. Ho an’ny kaominina nivoahan’ny vokatra ny antsasany ; ho an’ny faritra kosa ny 40%n’ny ambiny. Ary misy ny ho an’ny Antenimieran’ny Varotra. Ho hentitra ny fanaraha-maso sy fitandroana ny filaminana mandritra ny fikirakirana ny vokatra, hoy ny tomponandraikitra.

 

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer